logo yeni

ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN ADAY MEMURUN İNTİBAKI YAPILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Devlet memuriyetine çeşitli unvanlarda girenlerden, adaylık dönemi içerisinde üst öğrenimi tamamlayanlar, kurumlarına başvuruda bulunarak haklarında intibak işlemi yapılmasını ve memuriyet giriş derecelerinin bitirdikleri üst öğrenime göre yeniden belirlenmesini isteyebilmektedirler.

Memurların kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi sonucu da doğurabilen intibak işleminin aday memurlar hakkındaki uygulaması asil memurlara göre farklı düzenlenmiştir.

Üst öğrenim nedeniyle intibak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A maddesinde, Devlet memuriyetine giriş derece ve kademeleri eğitim durumları itibariyle belirlenmiş ve Kanunun 36/A/12/d maddesinde ise; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Aday memurların kademe ilerlemesi

657 sayılı Kanunun 158 inci maddesinde; herhangi bir sınıfta göreve başlayan aday memurların, memuriyete giriş dereceleri itibariyle hak edecekleri kademe aylığını alacakları ve asaletleri tasdik edilinceye kadar haklarında kademe ilerlemesi uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Adaylık döneminde intibak

Devlet Memurları Kanununun 36/A/12/d ve 157 inci maddelerinde yer alan hükümleri bir arada memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde, adaylık dönemi içerisinde üst öğrenimi tamamlayanların intibakının yapılamayacağını, ancak asil memurluğa atandıktan sonra ilgili memur hakkında intibak işlemi yapılabileceğini belirtmek isteriz.

Örnek Karar

Üst öğrenimi bitirmiş olduğu gerekçesiyle, adaylık dönemi içerisinde intibakının yapılması için yaptığı başvurusu reddedilen bir memur tarafından açılan davada idare mahkemesi işlemin iptali yönünde, Danıştay 5. Dairesi ise davanın reddi yönünde karar vermiştir.

Davaya bakan Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Yasanın 36/A -12-d maddesi uyarınca üst öğrenimi bitiren davacının intibakının yeni öğrenim durumuna göre yapılması gerekirken, bu yöndeki başvurusunun reddi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.          

Davayı Temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5.Dairesi ise;

-657 sayılı Kanunun 158.maddesinde "Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girebilecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz" hükmünün yer aldığını

-Aynı Kanunun 36/A -12-d maddesinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilecekleri hükmüne yer verildiğini,

-Yukarıdaki maddelere göre, aday memurların kademe ilerlemesinin yaptırılamayacağını, üst öğrenim intibakının memuriyette iken üst öğrenimin bitirilmesi halinde yapılabileceğinin kuşkusuz olduğunu,

-Davacının asaleti tasdik edilip asil memurluğa ataması yapıldıktan sonra öğrenim durumuna göre başlangıç derecesinin değiştirilmesini isteyebileceğini

belirterek, Mahkemenin iptal Kararının bozulması yönünde Karar vermiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.