logo yeni

TEFTİŞ KURULU MÜSTEŞARA BAĞLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teftisÇevre ve Şehircilik Bakanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 3046 sayılı yasaya aykırı bir şekilde Müsteşarlık makamına bağlandığı iddiaları TBMM’de dile getirildi.

İstanbul milletvekili Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN tarafından hazırlanan önergede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Bakanlık Makamının 12.08.2014 tarih ve 11735 sayılı Olur’ları ile Bakanlık Teşkilatındaki Danışma, Ana Hizmet, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının bağlı olacağı Müsteşar ve Müsteşar yardımcılıklarının belirlendiği ve bu kapsamda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Müsteşarlık Makamının görev ve sorumluluk alanına verildiği belirtildi.

3046 sayılı yasaya aykırı

Eyidoğan, 09/10/1984 tarih ve 18540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 22 inci maddesinde “Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. ” hükmüne yer verildiğini belirterek, Bakan İdris GÜLLÜCE’nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1-3046 sayılı yasanın 22 inci Maddesi uyarınca Bakanlık Makamına doğrudan bağlı olması gereken bir birimin Müsteşarlık Makamına bağlı olarak faaliyetini sürdürmesi 3046 sayılı Kanuna aykırı değil midir?

2-Bakanın, Bakanlıklarda siyasi otoriteyi temsil eden, yasalar önünde aykırı fiil ve davranışların önlenmesi konusunda siyasi sorumluluğu bulunan bir kişi olarak bu yetki ve görevini bir Devlet Memuruna devretmesi hukuka uygun mudur?                                                   '    .

3-Bu görevlendirme neticesinde ortaya çıkabilecek ve yetkiyi kullanan kişinin de bulunabileceği bir hukuki süreçte, Bakanın bilgi ve belgelere ulaşmada bir zafiyetle karşılaşabilme ihtimali, düşünülmüş müdür?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.