logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİNDEN MEMURLAR ADINA GÜZEL KARAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa-mahkemesiAnayasa Mahkemesi bugün yaptığı toplantıda, 6552 sayılı torba Kanunun Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptali istenen hükümlerini de esastan Karara bağladı. Bazı memurlar için memuriyet güvencesini yaralanması anlamına gelen bu hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirken, yürürlüklerinin de durdurulmasına Karar verildi.

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kararların uygulanması” başlıklı 28 inci maddesinde de bazı değişiklikler de yapılmıştı. Bu değişiklikler, bugün Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak İPTAL edilirken, iptal Kararının Resmî Gazete'de yayımlanacağı güne kadar da YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA Karar verildi.

Konuyla ilgili olarak sabah yayına giren ve Anayasa Mahkemesince söz konusu hükümlerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali yönünde karar verileceğini beklediğimizi  belirttiğimiz haberimize buradan ulaşabilirsiniz. 

İptal edilen ve yürürlükleri durdurulan hükümler

2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan bazı hükümler Anayasaya aykırı bulunarak İPTAL edildi ve iptal Kararının Resmî Gazete'de yayımlanacağı güne kadar da YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU.

Söz konusu maddenin birinci fıkrası ve iptal edilen hükümleri şöyle: (iptal edilen hükümler daha koyu renkle gösterilmiştir)

“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz.Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”

Şimdi ne olacak?

Devlet memurlarının tamamı için;

**Haklarında açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı açacakları iptal davalarında yürütmenin durdurulması kararı isteyebişlecek ve mahkemeler tarafından bu davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilebilecek.

**Açılan davalarda verilecek iptal ve yürütmenin durdurulması kararlarının gereği 30 gün içerisinde ilgili kurumlar tarafından yerine getirilecek.

**Açılan davalarda yürütmenin durdurulması ya da iptal kararı verilmesi durumunda, memur eski durumuna geri getirilecek. Eski kadrosunun dolu olması durumunda da kadro boşaltılacak ve memur eski görevine atanacak.

**Mahkeme kararlarının gereğini süresi içerisinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ceza davası açılabilecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.