logo yeni

HANGİ LOJMANDA KİM, NE KADAR OTURUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu konutları (lojman) dört gruba ayrılmış olup, bulundukları gruba göre bu konutların tahsis şekli, oturma süresi, kira bedeli ile eşyalı olup olmama durumu farklılık göstermektedir.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa göre kamu konutlar; özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli konutlar olarak gruplara ayrılmıştır.

Konut grupları

-Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

-Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.

-Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.

-Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskün yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Hangi konutta ne kadar süre ile oturulur?

-Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.

Bu konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren 2 ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

-Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır. Ancak; bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birinin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.

Bu konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren 15 gün veya yararlanacak başka biri olmaması nedeniyle oturmaya devam etmesine izin verilmiş ise çıkması için idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde, emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne sebeple olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak zorundadırlar.

Lojman kirası ödemeyecek olanlar

-Cumhurbaşkanı, T.B.M.M. Başkanı ve Başbakan ile yurt dışında büyükelçi, daimi delege, maslahatgüzar askeri temsil heyetleri başkanı ve başkonsoloslar için tahsis edilen özel tahsisli konutlarda oturanlardan,

-Hizmet tahsis konutlarda oturanlardan

kira bedeli alınmamaktadır. Bunların dışındaki konutlarda oturanlardan ise kira bedeli alınmaktadır.

Eşyalı tahsis edilen lojmanlar

Özel tahsisli konutların tamamı eşyalı olarak tahsis edilir. Ayrıca, görev tahsisli konutlardan bazıları da eşyalı tahsis edilir.

Eşyalı olarak tahsis edilecek konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları gözönünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı görev tahsisli konutlar (eşyalı olan) için ayrı olmak üzere belirlenir.

Görev tahsisli konutlardan eşyalı olarak yararlanabileceklerden bazıları şunlar: Üniversite rektörleri, Müsteşar Yardımcıları, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Genel Müdürler, bağlı ve ilgili kuruluşların en üst amirleri, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların ve kamu kurum ve kuruluşlarının en üst amirleri, yurt dışında elçi müsteşarlar, daimi delege yardımcıları ve büyükelçilik müsteşarları, büyük şehir belediye başkanları. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Başbakanlık ve Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanı, General ve Amiraller.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.