logo yeni

MEMURLAR MESAİ SAATİ İÇERİSİNDE İZİN ALABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

izin657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara çeşitli izin hakları tanımış olmakla birlikte, izin halleri haricinde memurun mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunmaması durumunda ise hakkında disiplin cezası verilmesini hükme bağlamıştır.

Hangi hallerde, hangi izinlerin, hangi sürelerle kullanacağı hususu Devlet memurları Kanununda düzenlemiş, ancak memurların mesai saatleri içerisinde kısa süreli izin kullanabilmelerine imkan veren bir hükme ise yer verilmemiştir.

Memurların izin hakları

657 sayılı Kanunda, Devlet memurlarının bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve hangi iznin; ay, gün ya da saat şeklinde kullanılabileceği de açıkça düzenlenmiştir.

Memurlara tanınan izin hakları arasında; yıllık izin, mazeret izni, aylıksız izin, hastalık izni, refakat izni ve süt izni gibi izinlerden söz edilirken, saatlik izin veya idari izin anlamına da gelebilecek izin türünden söz edilmemiştir.

Görev başında bulunma

Memurların, izinli olmadıkları halde (bir görevin yerine getirilmesi için ayrılma halleri hariç) mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunamayacağı haller, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta süt izni kullanımı ve hastalık sebebiyle hekim ye da sağlık kuruluşuna gitme halleriyle sınırlı tutulmuştur. Bu haller dışında ise memurun mesai saati içerisinde görevi başında olması istenmiştir.

Öte yandan 657 sayılı Kanun, özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelen, erken ayrılan ve görev mahallini terk eden memur hakkında uyarma cezası verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Mesai saatinde kısa süreli izin alma

Memurların mesai saatlerinde görev başında olmaları gerekmekle birlikte, zaman zaman bazı özel işlerinden dolayı kısa süreli de olsa görev yeri dışına çıkmaları söz konusu olabilmektedir.

Mesai saati içerisinde memurun görev yerinden kısa süreli ayrılmasına imkan veren yasal bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, bu konuda kurumlara ve amirlere göre değişen uygulamalara rastlanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum ise uygulamada; her memura aynı izin imkanının tanınmamasına, bazı memurların izin kullanımını suiistimal etmesine, kurum içinde huzursuzluklar yaşanmasına, bazı memurların disiplin cezası almasına, iş veriminin düşmesine ve benzeri bir çok sorunun yaşanmasına neden olmaktadır.

Netice itibariyle, memurların mesai saatleri içerisinde içerisinde izin kullanmalarına (süt izni ve hastalıkları nedeniyle hekime/sağlık kuruluşuna gitme hali hariç) imkan veren bir düzenlemenin bulunmadığını, ancak amirlerin takdirinde olacak şekilde memurlara izin verilmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, memurlar arasında hakkaniyete uygun davranılmasının, amirlerin sorumlulukları arasında olduğunu da memurunyeri.com olarak belirtmek isteriz.  

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarmalara, mesai saatleri içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için amirleri tarafından kısa süreli izin verilmesi uygulamasına benzer bir düzenlemenin Devlet memurları için de getirilmesinin uyugun olacağını değerlendirmekteyiz.

 Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.