logo yeni

BAZI DAVA VE İŞLERE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletAdalet Bakanlığı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bilirkişilere, görevlendirildikleri dava ve işlerle ilgili olarak sarf etmiş oldukları emek ve mesaisi karşılığında belli bir ücret ödenmekte ve ayrıca yapacakları inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de karşılanmaktadır.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve 1/10/ 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan bilirkişi ücret tarifesi Tebliğine göre, bazı mahkemelerde görülecek dava ve işlere için ödenecek ücret miktarları şöyle:

-Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 165,00 TL

-İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 165,00 TL

-Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 275,00 TL

-Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 220,00 TL

-İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 220,00 TL

-Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 220,00 TL

-Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 165,00 TL

-Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 330,00 TL

-Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 330,00 TL

İşin mahiyetine göre bu Tarifede belirlenen bilirkişi ücretleri hakim tarafından daha düşük veya daha yüksek miktarda belirlenebilecek. Ayrıca ücretler, gerekli vergi kesintiler yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

Tebliğ

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 3 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 4 – (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 5 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

165,00 TL

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

165,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

275,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

220,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

165,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

330,00 TL

(2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

MADDE 6 – (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

MADDE 7 – (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 8 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 9 – (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1/10/ 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.