logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ SON TORBA KANUNA İLİŞKİN İPTAL İSTEMİNİ GÖRÜŞTÜ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa-mahkemesiAnayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin bazılarının memuriyet güvencesini olumsuz etkileyen düzenlemenin iptali istemi ile yapılan başvuruya ilişkin ilk incelemesini yaptı.

Mahkeme, torba kanun olarak adlandırılan ve 11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un bazı maddelerinin iptali istemine ilişkin yaptığı ilk inceleme neticesinde, konunun esasına geçilmesine ve yürürlüğün durdurulması talebinin de esas üzerindeki görüşmeler sırasında değerlendirilmesine Karar verdi.

6552 sayılı Kanunun, Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulan ve esastan görüşülmesi kararlaştırılan maddeleri arasında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesini değiştiren maddesi de yer alıyor.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının son haline aşağıda yer verilmiş olup, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenen hükümleri koyu renkle gösterilmiştir.

Madde 28- (1) “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dâhi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekâleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkânsız zararları doğuran hâllerden sayılmaz. Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır.”

2014 yılı içerisinde 2577 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ve idari dava açma konusundaki son durum konusundaki ayrıntılı yazımız için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.