logo yeni

HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA İLİŞKİN İKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hakim“Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” ile “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik”de değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliklere göre;

**Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî yargı hâkim adaylarının meslek öncesi eğitimlerinin esas ve usulleri ile diğer hususları düzenleyen “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişiklikle;

Adli yargı için bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri ifade eden “Staj Merkezi” ibaresi Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı maddesinden çıkarıkldı.

**Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına atananlara, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla yaptırılacak olan stajın dönemi ve mahkemelerindeki stajla ilgili hususları düzenleyen “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik”de yapılan değişiklikle;

Tanımlar başlıklı maddesine “Staj Merkezi” ibaresi eklendi. Bu ibare, adli yargı için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri ifade edecek.

Ayrıca, Yönetmeliğin “Staj Merkezlerine Atama, Staj Merkezlerinde ve Eğitim Merkezinde Geçici Görevlendirilme” başlıklı maddesinde yer alan “Adlî yargı hâkim ve savcı adayları; kamu personeli olan eşinin kurum içi görev yeri değişikliğinin mümkün olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması veya Bakanlıkça yürütülen projeler kapsamında görevlendirilmesi halinde, staj dönemi eğitimlerini yapmak üzere staj merkezi olmayan ağır ceza merkezlerine atanabilir.” şeklindeki fıkra yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu Yönetmelik değişiklikleri

ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Staj Merkezi: Adli yargı için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.