logo yeni

SANIK DURUMUNA DÜŞEN POLİSLERİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ USULÜ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polisGörevini ifa ederken veya bu görevinden dolayı sanık durumuna düşen Polisin vekalet verdiği avukatın ücretinin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması amacıyla çıkarılan Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bu amaçla, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında “HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile görevlerinden dolayı sanık durumuna düşen polislerin avukatlık vekalet ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konusunda son kararı Emniyet Genel Müdürü verecek. Yönetmelik değişikliğinden önce kararın kesinleşmesi, İçişleri Bakanının onayı ile olmaktaydı.

Ayrıca yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek, yönetmeliğin yürülüğe girdiği tarihte sanık avukatının ücretinin ödenmesine ilişkin devam eden iş ve işlemlerin eski Yönetmelik hükümleri gereğince tamamlanması öngörüldü.

HAKKINDA DAVA AÇILAN POLİS İÇİN AVUKAT TUTMA VE ÜCRET ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/1986 tarihli ve 19073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hakkında Dava Açılan Polis İçin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Komisyonca yapılan değerlendirme sonunda, sanık avukatının ücretinin ödenip ödenmeyeceğine dair verilen karar Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sanık avukatının ücretinin ödenmesine ilişkin devam eden iş ve işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları hükümlere göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.