logo yeni

AMİRİN HEM SORUŞTURMA YAPIP HEM DE CEZA VERMESİ HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinDanıştay, disiplin soruşturmasını bizzat yürüten disiplin amiri tarafından memur hakkında disiplin cezası verilmesini, objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırı buldu.

Bir memur hakkında, disiplin amiri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, aynı disiplin amiri tarafından uyarma cezası verilmesi üzerine açılan davada;

**Davaya bakan Kayseri 1. İdare Mahkemesi,  soruşturmayı yapan ile cezayı veren kişilerin ayrı kişiler olması gerekirken aynı amir tarafından hem olayın soruşturulması hem de davacıya ceza verilmesi yönünde tesis edilen işlemde, nesnel, eşit ve güvenirlilik ilkelerine uygun verilmesinin koşullarını oluşturan “şekil” kurallarına uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

**Mahkeme kararına karşı dayalı idarenin yaptığı itirazı değerlendiren Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, disiplin soruşturmasına konu olayın soruşturma raporu ve tutanakla sabit olduğundan hareketle dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmediğine ve davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı davacı tarafından kararın düzeltilmesi isteminde bulunulmaması üzerine karar kesinleşmiştir.

**Danıştay Başsavcılığı, davacının işlediği iddia edilen fiili soruşturan ve getirdiği teklif doğrultusunda cezayı da veren amirin aynı kişi olmasında, objektiflik ve tarafsızlık ilkelerine uygun değerlendirme yapıldığından söz edilemeyeceğinin açık olduğu, verilen cezada hukuka uygunluk görülmediği, dolayısıyla davanın reddi yolunda verilen Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kararının yürürlükteki hukuka aykırı sonuç ifade ettiği gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemiştir.

**Kanun yararına bozma talebini değerlendiren Danıştay 12. Dairesi; davacının disiplin amirinin disiplin soruşturmasını bizzat yürüttüğünü, tanıkların ifadelerine başvurarak ifade tutanaklarını düzenlediğini, davacının savunmasını aldığını, isnat olunan eylemin hukuki nitelendirmesini yaptıktan sonra yine dava konusu yapılan disiplin cezasını kendisinin verdiğini belirterek, bu durum karşısında cezanın objektiflik ve tarafsızlık ilkesine aykırı olarak verildiği ve işlemd hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin disiplin cezasının iptali istemine ilişkin davada verdiği red kararını kanun yararına bozmuştur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.