logo yeni

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARINA KADRO VAR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik2Aile sağlığı elemanlarının neden kamu personeli olarak kabul edilmediği ve bu personelin kadroya geçirilip geçirilmeyeceği gibi konulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi.

Aile sağlığı elemanlarının sorunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in yanıtlaması istemiyle önerge konusu olmuştu. Kocaeli milletvekili Lütfü TÜRKKAN tarafından hazırlanan önerge hakkındaki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bakan Çelik imzasıyla gelen cevabi yazıda konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Aile sağlığı elemanları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3’üncü maddesindeki hükümlere göre istihdam edilmektedir. Anılan kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Aile sağlığı elemanları, aile hekimi tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen, kurumlarınca da muvafakati verilen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından seçilir ve bunlar sözleşmeli olarak çalıştırılır. Bu suretle eleman temin edilememesi halinde, Sağlık Bakanlığı, personelini bu hizmetler için görevlendirebilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıyan kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalıştırılabilir." hükmü yer almaktadır. Aile sağlığı elemanlarının statüsünün genel çerçevesi bu hükümle belirlenmiş olup, aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Anılan yönetmeliğin 16’ncı maddesinde; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı alanında çalışan sağlık memurlarının aile sağlığı elemanı olarak istihdamında öncelikle kamu görevlisi olan sağlık personeli ile sözleşme imzalanacağı, bu şekilde personel temin edilememesi durumunda açıktan aile sağlığı personeli ile sözleşme imzalanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu personelin mesleğe alınmasında Kamu Personel Sınavı Sonuçları aranmamakta, bulundukları pozisyonda çalışma koşulu ile işe alımları yapılmaktadır. Anılan personel idari hizmet sözleşmesi ile çalışan kamu personeli olarak nitelendirilmektedir. Aile sağlığı elemanlarının kamu hizmetine giriş ve kamu hizmetinden ayrılmaları idari hizmet sözleşmelerindeki usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Söz konusu personelin devlet memuru kadrolarına atanmalarına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.