logo yeni

BİR KADRODA GÖREVLENDİRİLMEK MEMUR İÇİN HAK DOĞURUR MU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

vekaletDevlet memurlarının, görev yaptıkları kurumun aynı ya da farklı yerlerdeki birimlerinde vekaleten veya geçici olarak görevlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu memurların görevlendirmesinin kurumları tarafından kaldırılması da söz konusu olabilmektedir.

Aynı kurum içerisindeki özellikle yönetici kadroları Devlet memurlarına gördürülmekte (vekalet, geçici görev gibi) ve bu kadrolara asaleten atama yapılacağı zaman ya da atama yapılmadan da ilgili memurların bu kadrolardaki görevlendirmeleri kaldırılabilmektedir.

Memurların aynı kurum içerisinde geçici görevlendirilmesi konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda özel olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Kanunun çeşitli hükümlerinde memurların kurum içerisinde geçici görevlendirilmelerine imkan veren ifadeler yer almıştır. Memurların vekaleten görevlendirilmesi husus ise 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir.

Geçici görevle ya da vekaleten bir görevi yürütmek üzere görevlendirilenlerin, bu görevlendirmelerinin kurumları tarafından kaldırıldığı bazı durumlarda, ilgili personelin “görevlendirmenin kaldırılması” işlemine karşı idari yargı yerlerinde dava açtıkları da görülebilmektedir.

Örnek olay

Valilik oluru ile Öğretmen Evi Müdürü olarak görevlendirilmiş olan Devlet memurunun, bu görevlendirmesinin iptal edilmesi üzerine, ilgili memur tarafından dava açılmıştır.

Davaya bakan İstanbul 1. İdare Mahkemesi; yerleşmiş yargı içtihatlarına göre geçici olarak görevlendirmelerin 6 aylık süre ile sınırlı olduğunu ve hizmet gereklerine yönelik ve kamu yararı amaçlı olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini, oysa davacının geçici görevlendirilmesinin 12 yıla yakın bir süre devam ettiğini, dolayısıyla bu görevlendirmenin geçici olma özelliğinin çok ötesine geçtiği ve artık naklen atama niteliğine büründüğünün kabulünün zorunlu olduğunu belirterek, görevinde başarılı olan davacının görevinden alınması işleminin iptaline Karar vermiştir.

Davalı idarenin temyiz talebini değerlendiren Danıştay 2. Dairesi ise;

-Vekaleten atama konusunun 657 sayılı Kanunda düzenlendiğini ancak aynı kurum içinde geçici görevlendirme Kanunda söz edilmediğini,

-Geçici görev hususu düzenlenmemiş olmakla birlikte, kurumların mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da henüz örgütsel alt yapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacıyla durumu uygun olan kamu görevlilerini uzmanlıklarından yararlanmak amacıyla "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" geçici olarak görevlendirme yoluna gidebildiklerini,

-Vekalet ve geçici görevlendirmenin, hizmet gereklerinden kaynaklanan geçici uygulamalar olduğu, asıl olanın ise yönetim ve memuriyet kadrolarına, yasal koşulları taşıyanları kariyer ve liyakat ilkelerine uyularak atanmaları olduğunu,

-Vekalet veya geçici görevlendirme yoluyla yapılan görevlendirmelerin, yönetim ve memuriyet kadrolarına atama yapılmak suretiyle sona erdirilebileceğini,

-Davacının görevlendirmesi uzun yıllar devam etmiş ise de, söz konusu bu görevlendirmenin mahiyeti itibariyle davacı açısından kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gibi görevlendirme müessesesinin asaleten atamayı engeller mahiyette kullanılamayacağını

belirterek, asaleten atama yapılmak suretiyle davacının görevlendirilmesinin sona erdirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.