logo yeni

OKUL HEKİMLİĞİ KURULMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik8Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifi ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okul içinde meydana gelen kazalara acil müdahale ve ilkyardım ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetleri vermek üzere ‘okul hekimliği’ kurulması teklif edildi.

Balıkesir milletvekili Namık HAVUTÇA tarafından hazırlanan kanun teklifinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sağlık hizmetleri verecek bir okul hekimliği birimi kurulması amaçlanıyor.

Teklife göre, okul hekimliklerin çalışma şartları ile okul hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının da Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesi öngörülüyor.

Teklifi hazırlayan Havutça gerekçesinde, “Öğrencilerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, sağlık sorunlarının erken tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu için verilecek hizmetlerin neler olduğu, kimler tarafından yürütüleceği, nasıl denetlenip değerlendirileceği ve nasıl iyileştirilebileceği, okullarda meydana gelen kazalarda acil müdahale ve ilk yardım hizmetleri sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak ele alınıp öğrencilerin sorunların çözümü, aşıları, beslenme durumları, sağlık eğitimleri, sağlığa zarar veren etmenlerin yok edilmesi ve okullardaki öğrencilerin bu etmenlerin etkilerinden korunması için okul binalarında sağlık odalarının bulundurulması ve buralarda uzman tabip ya da tabip görevlendirilmesi önemli bir toplumsal ihtiyacın giderilmesini sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifinin metni:

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUNA EK BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“ EK MADDE 5- İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sağlıklı ve güvenli eğitim öğretim ortamını sağlamak, okul içinde meydana gelen kazalara acil müdahale ve ilkyardım ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetleri vermek üzere ‘okul hekimliği’ kurulur. Okulda, okul hekimliği için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılır.

Okul hekimliğinde en az bir tabip görevlendirilir.

Okul hekimliğinin; araç, gereç, teçhizatları ile bu birimlerde bulunması gereken personel nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, yetkilendirilmelerine dair usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit ve tayin olunur. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevlendirilmek üzere gerektiği sayıda uzman tabip ve tabip, Sağlık Bakanlığı kadrolarından temin edilir.

MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.