logo yeni

SAKIZ ÇİĞNEMEK POLİS İÇİN BRANŞTAN ÇIKARILMAYI GEREKTİRİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

polis2Bazı şartların oluşması halinde polis memurlarının isteklerine bakılmaksızın idare tarafından branştan çıkarılmaları söz konusu olabilmekle birlikte, branştan çıkarılmayı gerektiren şartların ilgili memurdan kaynaklanmadığı durumlarda da polisler hakkında branştan çıkarma işlemi uygulandığı görülebilmektedir.

Örneğin, bir İlde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde trafik branşlı personel olarak görev yapmaktayken aynı İldeki bir Polis Merkezi Amirliğinde genel idare hizmetleri statüsünde isteği dışında görevlendirilmiş olan polis memuru, ciklet çiğnediği için kınama cezası aldığı ve trafik hizmetleri dışındaki görevlerde bir yıldan fazla çalıştığı gerekçeleriyle trafik branşından çıkarılmıştır.

Bu işleme karşı açılan davaya bakan İstanbul 10. İdare Mahkemesi; davacının üniformalı iken ciklet çiğnemesi nedeniyle verilen kınama cezasının, bu konuda her hangi bir tespit yahut tahlil olmaksızın, tek başına trafik branşında verimli olmayacağı koşuluna bağlı branştan çıkarma sebebi olarak temel alındığı; ancak bu hususu destekleyici, başka bir ifade ile davacının trafik branşında başarılı olamayacağı yönündeki savın, somut bilgi ve belge sunulmak suretiyle ortaya konulmadığı, bu durumda davacının trafik branşından çıkarılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar vermiştir.

Davalı idarenin temyiz başvurusu üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği ve Trafik Branşlı Personel Yönergesi hükümlerinden hareketle;

-Asıl kuralın branşlı personelin branşıyla ilgili bir görevde istihdam edilmesi olduğunu ve mevzuatta bu kuralın istisnasının düzenlendiğini,

-Ancak branşta aşırı istihdamın ortaya çıkması, diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması, personel hakkında branştan çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması hallerinde branşlı personelin başka hizmetlerde istihdam edilebileceğini,

-Adli ve/veya idari bir suçtan dolayı ceza almış olanlardan çalıştığı branşta verimli olamayacağı anlaşılanların, ilgili branş yönergelerinde belirlenen süre kadar branşı dışında çalışanların branştan çıkarılacağını

-Davacının görevlendirildiği Polis Merkezi Amirliğinde, isteği dışında mevzuatta belirtilen süreden daha fazla görev yaptığını,

-Memurluğa girdikten sonra kurum içerisinde ya da kurumlar arasında görevlendirilmesi ile ilgili işlemlerde bir iradesi bulunmayan davacı hakkında, idare tarafında ilgili mevzuatta belirlenen üst sınırları aşacak şekilde tesis edilen görevlendirme işlemi gerekçe gösterilerek, branştan çıkarma işlemi uygulanmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını

belirterek, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce verilen iptal kararının onanmasına Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.