logo yeni

İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR HERZAMAN DAVA AÇMA SÜRESİNİ DURDURUR MU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Kurumları tarafından haklarında yapılan idari işlemlere karşı kamu görevlileri tarafından dava açılmadan önce kurumlarına başvuruda bulundukları durumlarda, dava açma süresi geçtikten sonra da dava açıldığı görülebilmektedir.

İdari işlemlere karşı açılabilecek davalar için belirlenmiş olan dava açma süresi içerisinde dava açılmaması ve bu gecikmenin kurumlara yapılan başvurulardan kaynaklandığı hallerde, idari yargı yerleri tarafından farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir. Benzer bir duruma, Danıştay 2. Dairesinin verdiği bir Kararda da rastlamaktayız.

Bir kamu iktisadi teşebbüsünde 399 sayılı KHK eki 2 sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda sözleşmeli olarak görev yapan bir personel, 2010 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (80) not verilerek "B" düzeyde değerlendirildiği için, işlemin iptali ile sicil ve başarı ücretinin düzeltilmesi talebiyle dava açmıştır.

Davaya bakan idare mahkemesi; başarı değerleme düzeyinin (D) olması dışındaki sicillere karşı itiraz yoluna gidilebileceğinin mevzuatta öngörülmediğinden hareketle, 2010 yılı sicil raporunu 14.1.2011 tarihinde öğrenmiş olan davacının bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde en geç 15.3.2011 tarihine kadar dava açması gerekirken 25.3.2011 tarihinde dava açmış olduğunu ve açılan davanın süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığına Karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 2. Dairesi;

*Dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilemeyen hallerde Danıştay'da ve idare mahkemelerinde 60 gün olduğu ile idari uyuşmazlıklarda bu sürenin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı,

*İlgililerin idari dava açmadan önce üst makama veya üst makam yoksa işlemi yapmış olan makama idari dava açma süresi içinde yapılan işleme ilişkin başvuruda bulunabilecekleri, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, 60 gün içinde ilgili makam tarafından cevap verilmemesi durumunda isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı,

*399 sayılı KHK ve ilgili diğer mevzuatta, olumsuz olanlar dışındaki sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz edilemeyeceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almaması nedeniyle, olumsuz olanlar dışındaki sicil ve başarı değerlemesi raporlarına karşı da doğrudan dava açılmasının mümkün olacağı,

*Davacının, 2011 yılı Ocak ayındaki maaşının düşük olarak ödenmesinin sicil notlarındaki düşüklükten kaynaklandığı öğrenmesi üzerine, son on yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendisine verilmesi için başvuruda bulunduğu, başvurusuna 14.1.2011 tarihinde cevap verildiği, 2010 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporunun (80) not verilmek suretiyle "B" düzeyde değerlendirildiğini öğrenmesi üzerine aynı gün idareye başvurarak, 2010 yılına ait sicil ve başarı değerlemesi raporuna ilişkin belgeleri istediği, 24.1.2011 tarihinde bu istemine yanıt verildiği, bu kez 25.2.2011 tarihli dilekçesi ile yaptığı başvuruda durumunun yeniden incelenerek sicil durumunun düzeltilmesini istediği, 16.3.2011 tarihinde tebliğ edilen işlemle bu başvurusunun reddedilmesi üzerine 25.3.2011 tarihinde dava açıldığını

*14.1.2011 tarihinde sicil puanını öğrenen davacının bu sicile karşı 25.2.2011 tarihinde yaptığı başvurunun dava açma süresinin işlemesini durduracağı, 16.3.2011 tarihinde tebliğ edilen ret cevabı üzerine yeniden işlemeye başlayan dava açma süresi içerisinde 25.3.2011 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu

*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 20.2.2013 tarih ve E:2010/3269, K:2013/560 sayılı Kararının da bu yönde olduğunu

belirterek, davayı reddeden idare mahkemesi kararının bozulması yönünde Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.