logo yeni

BAZI MEMURLARIN DAVA AÇMASI ANLAMSIZ HALE GELDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz4TBMM tarafından kabul edilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, bazı kamu çalışanları hakkında yapılacak çeşitli işlemlere karşı idari dava açılmasını adeta anlamsız hale getirdi.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan hükümleri arasında, kamu görevlilerinin bazılarının memuriyet güvencesini olumsuz etkileyecek düzenleme de yer alıyor.

Memuriyet güvencesini yaralayan hüküm

Kanunda yer verilen bir maddeyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde değişiklik yapıldı. Düzenleme şu şekilde;

2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz.”

“Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır."

Düzenleme kimleri etkiliyor?

Kabul edilen düzenleme, 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevlerde bulunanlar ile, farklı atama usullerine tabi olsalar bile daire başkanı ve üstü görevlerde olanları ve sivil memurlar hariç kolluk teşkilatı personelini kapsıyor. 2451 sayılı Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvelde yer alanları görmek için tıklayınız…

Çıkarılan Kanun ile memuriyet güvencesi etkilenen kamu görevlileri arasında; Daire başkanı ve üstü görevlerde bulunanlar ile il idare şube başkanları ve emniyet personelinin tamamının yanı sıra kariyer meslek personelinden Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri de yer alıyor.

Kapsamdaki kamu görevlilerinden bazıları şunlar:

-Valiler

-Büyükelçiler,

-Diyanet İşleri Başkanı,

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,

-Bakan Yardımcıları,

-Müsteşarlar ve Müsteşar Yardımcıları,

-Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları,

-Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,

-Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

-Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

-Devlet Personel Başkanı,

-Bakanlıklardaki Kurul Başkanları,

-Strateji Geliştirme Başkanları,

-Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Rehberlik ve Denetim Başkanları, Denetim Hizmetleri Başkanları,

-Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,

-Bakanlık Müşavirleri

-Birinci Hukuk Müşavirleri

-Bakanlık Daire Başkanları,

-İl İdare Şube Başkanları,

-Bölge Müdürleri,

-Vali Yardımcıları,

-Kaymakamlar,

-İl Hukuk İşleri Müdürleri,

-Polis Akademisi Başkanı,

-İl Emniyet Müdürleri. 

-Emniyet mensupları (polis dahil)

-Daire Başkanı üstü diğer görevlerde bulunanlar,

-Bakanlık Müfettişleri,

-İş Müfettişleri,

-Vergi Müfettişleri

Yapılan düzenlemenin anlamı

**Yapılan düzenlemenin kapsamına giren kamu çalışanları, Kanunun yayımlanmasından sonra haklarında yapılacak açıktan, naklen veya vekaleten atama ve görevden alınma, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemlerine karşı idari yargı yerlerinde dava açabilecek.

**Bu kapsamda açılacak davalarda, yürütmenin durdurulması istenmiş olsa bile, mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

**Açılan davalarda iptal kararı verilmesi durumunda, kurumlar bu kararı 2 yıl içerisinde uygulamak zorunda olacak. (Kurumlar bu kararları hemen uygulayabilecekleri gibi, isterlerse ikinci yılın son gününe kadar da bekleyebilecekler.)

**Kurumlar iptal kararlarını uygularken, ilgili kamu personelini eski durumuna getirmek zorunda olmayacak. İlgilileri kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atamak, söz konusu mahkeme kararının uygulandığı anlamına gelecek.

**Hakkında yapılan işlemin hukuka uygun olmadığına mahkeme tarafından karar verilse bile, ilgili kamu görevlisine yapılan haksız uygulamanın ortadan kalkmaması durumuyla da karşılaşılabilecek.

**Mahkeme kararlarını süresi içerisinde (yukarıda belirtilen kamu çalışanları için 2 yıl ve diğerleri için 30 gün içerisinde) yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat davası açılamayacak. Dava açılacaksa, sadece ilgili kurum aleyhine açılabilecek. Memurunyeri.com olarak, bu durumun mahkeme kararlarını keyfi olarak uygulamayan bürokrat sayısını artıracağını düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.