logo yeni

calisanlar2 copy

DİYANET ÇALIŞANLARI HALİNDEN MEMNUN

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

İçinde bulundukları haftanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu hatırlatan Bayraktutar, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının ihtiyaca yönelik olarak verilmesini, çalışanların iş yerlerindeki sosyal ve kültürel imkanların artırılmasını istedi. Çalışana hak ettiği değerin verilmemesi, görevlendirme ile ilgili adaletsizlikler, evli olmalarından dolayı bazı özel izin hallerinde yöneticilerin olumsuz tavır ve davranışları konularındaki sorunların çözülmesini de isteyen Mehmet Bayraktutar, olumsuz tavır ve davranış şikayetlerinin de yöneticiler tarafından dikkate alınmasını istedi.

Ücret dengesizliğinin giderilmesi gerektiğini de kaydeden Bayraktutar, "İdari konular gözden geçirilmeli, çalışma koşulları biraz daha iyileştirilmelidir. Atama ve nakillerde bir haksızlık var ise giderilmeli. Haksızlık olmadığı halde böyle bir algı oluşmuşsa da, şeffaf bir yönetimle çalışanlar bu düşünceden arındırılmalı. Çalışanların değerlendirilmesinde performans, liyakat ve işteki becerileri dikkate alınmalı, varsa çalışanların bireysel sorunları dikkate alınmalı ve kendilerini geliştirmeleri için olanak sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise sendikanın, çalışanların sorunlarının büyük bir kısmını çözdüğünü söyleyen Gündoğdu, "Diyanete sendikaya sokmak istemiyorlardı, bugün bakıyoruz, büyük bir kısmı sendika üyesi. Yine bu üyelerin büyük bir kısmı, sendikadan hizmet aldığını söylüyor. Ders ücretleri, izin hakları, seyyanen zamlar, teşkilat yasası gibi kazanımlarda en büyük pay Memur-Sen’indir. Diyanet-Sen, üyelerine ve hizmet kolu çalışanlarına verdiği sözleri tutmuştur." dedi. Gündoğdu, dinin öğrenilmesinin, Kur’an öğrenilmesinin yasaklandığı zamanda Diyanet-Sen’in konuştuğunu kaydederek, teşkilattaki yanlış uygulamalara karşı çıkan bir sesin bulunduğunu ifade etti. Gündoğdu, konuşmasının sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, Diyanet-Sen’in bir paydaş olduğunu, paydaşların önerilerinden faydalanılması gerektiğini ve seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinin öğretilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tecrübesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşması çağrısında bulundu.

Araştırmaya katılanların üçte ikilik kısmı(yüzde 64,9) camilerde, yüzde 7,5’i il müftülüklerinde, yüzde 12,6’sı ilçe müftülüklerinde, yüzde 3,4’ü merkez teşkilatında ve yüzde 11,6’sı Kur’an kurslarında çalışıyor. 

SENDİKALAŞMA ORANI

Çalışanların yüzde 90’ının evli, büyük bir çoğunluğunun (yüzde 83,2) 2000 lira ve altında ücret aldığı, her iki diyanet çalışanından birinin (yüzde 49,4) 2 yıllık üniversite mezunu olduğu, 4 yıllık üniversite mezunu olanların oranının yüzde 24, yüksek lisans veya doktora yapanların oranının ise yüzde 2,4 olduğu tespit edildi.Araştırmaya katılan diyanet çalışanlarının yüzde 71,6’sı sendika üyeliğinin olduğunu dile getirirken, yüzde 28,4’ü herhangi bir sendikaya üye olmadığını ifade etti. 

MEMNUN OLMAYANLAR ÇOK AZ

Diyanetteki kadın çalışanların yüzde 22,1'i, erkek çalışanların ise yüzde 31'i çalışana hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyor. Ankete katılan her üç Diyanet çalışanındanikisi (yüzde 65,4) kurumundan memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 30,4’ü kısmen memnun olduğunu ve yüzde 4,2’si memnun olmadığınıifade ediyor. Memnun olmayanların en önemli sebebi ise atama ve nakillerde yapılan haksızlıklar(yüzde 26,2).

İZİN SORUNU VAR

Her iki kişiden biri (yüzde 51,7) çalışmaktan dolayı aile içinde ve çevresinde; haftalık, yıllık ve bayram izinlerini rahatlıkla kullanamaması nedeniyle çevresiyle ilişkisinin giderek zayıfladığını dile getiriyor.

Araştırmaya katılan cami çalışanlarının yüzde 81,3’ü işinden memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 18’i kısmen memnun olduğunu,%0,7’si ise memnun olmadığını dile getirmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.