logo yeni

ISLAK İMZALI OLMAYAN İSTİFA DİLEKÇESİNE DANIŞTAY'IN YAKLAŞIMI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet7İlgilinin ıslak imzasının yer almadığı istifa dilekçesine dayanılarak tesis edilen işleme karşı açılmış bir davada, kalemle imzalanmış (ıslak imzalı) dilekçenin aslının idare tarafından ibraz edilememesi nedeniyle, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işlemin iptaline karar vermiştir.

Islak imzalı olmayan istifa dilekçesinden hareketle yapılan işlemin dava konusu edilmesi üzerine;

Davaya bakan Ankara 3. İdare Mahkemesi; istifa dilekçesindeki imzanın davacı tarafından imzalanmış bir başka belgeden inceleme konusu dilekçeye nakledilip, printer ile basılarak düzenlendiğinin bilirkişi raporuyla saptandığından hareketle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 8. Dairesi; uyuşmazlığın çözümü için istifa dilekçesindeki imza incelemesi hakimin mesleki bilgisini aşan teknik incelemeyi gerektirdiğinden, Mahkemece anılan dilekçenin aslı üzerinde bilgi birikimi yeterli bilirkişiye yaptırılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeye dayalı olarak verilen kararda hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı bozmuştur.

Davaya yeniden bakan Ankara 3. İdare Mahkemesi; raporun konusunda uzman olduğu değerlendirilen bilirkişi tarafından düzenlendiğini ve raporun karara esas alınabilecek nitelikte olduğunu belirterek dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Israr kararını temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;

-İdare Hukukunda istifanın (çekilme) kişinin kendi isteği ile bulunduğu statüyü sona erdirmesi olarak tanımlandığı; istifanın, kişinin isteğine bağlı bir işlem olması nedeniyle açık bir irade beyanını gerektirdiği; bunun için de istifa dilekçesinin bizzat istifa eden kişi tarafından imzalanmasının ve uyuşmazlık çıktığında da dilekçenin aslının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu,

-Olayda, davacının istifa etmediğini iddia ettiği, davalı idarenin ise davacıya ait olduğu iddia edilen imzalı istifa dilekçesinin aslını ibraz edemediği,

-Bilirkişi raporunda; inceleme konusu dilekçe içeriğindeki el yazıları ile dilekçe sahibi adına atılı imzanın, doğrudan doğruya mürekkepli kalem ile yazılıp, atılmadığının, el yazıları ile imzanın bir başka belgeden nakledilerek bilgisayar ortamında renkli yazıcı ile basıldığı görüşlerine yer verildiğinin belirtildiği ve bu rapordan da anlaşıldığı üzere ortada davacı tarafından elle ve kalem marifetiyle imzalanan (ıslak imzalı) bir istifa dilekçesinin bulunmadığı

değerlendirmelerinde bulunarak, Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen iptal kararını usul ve hukuka uygun bulmuştur.

Söz konusu Karar için tıklayınız …           

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.