logo yeni

İLÇEDE YAPILAN GÖREVLENDİRMEYE YOLLUK ÖDENSİN KARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet5Yozgat İdare Mahkemesi, Üniversitede şube müdür vekili olarak görev yapmakta iken, bir ilçedeki meslek yüksekokul müdürlüğüne görevlendirilen personele geçici görev yolluğu ödenmemesi işlemini iptal etti.

Dava,  2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesi gereğince merkeze 41 km uzaklıktaki Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne bağlı idari destek birimde görevlendirilen Eğitim-Bir-Sen üyesinin yolluk ödenmesi talebinin reddi üzerine açılmıştı.

Mahkeme kararında, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 14.maddesinde; bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt İçinde veya dışında başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı, 42. maddesinde ise; geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündeliklerin yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemeyeceği, ilk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alındığı hususlarına değinerek, geçici görev gündeliğinin ödenmesi sonucuna varıldığını belirtti.

Söz konusu mahkeme kararı

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.