logo yeni

MAHKEMEDEN HİÇ BİR MEMUR SINIFININ DIŞINDA ÇALIŞTIRILAMAZ KARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletBalıkesir İdare Mahkemesi Personel Şube Müdürlüğü sosyal işler şefliğinde görevli bir şefin ödeme evrakları ile ilgili olarak görevlendirilmesini iptal etti.

Dava; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü İşçi ve Sosyal İşler Şefliğinde şef olarak görev yapmakta olan bir personelin, Bölge Müdürlüğünde çalışan kadrolu ve geçici işçilerle ilgili ödeme evraklarının kontrol edilerek, ödeme emirlerinin belgelerinin imzalanması, harcama yetkilisine sunulmak üzere kontrol edilmesine ilişkin görevlendirme işlemine karşı yapılan itirazın reddi sebebiyle açılmıştı.

Balıkesir İdare Mahkemesi olayda söz konusu şefin görevlendirilmesinin “hiçbir memurun sınıfı dışında çalıştırılamayacağı” hükmüne aykırı olmasını gerekçe gösterdi.

Mahkemenin iptal kararında gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikte belirtmek gerekir ki; davacının görev yaptığı birimin (Sosyal İşler Şefliğinin) ayrıca bir kuruluşu yapılmadığı gibi Personel Şube Müdürlüğü’nün görevleri arasında davacıya verilen “ödeme evrakları konulu görevlendirme” ile bağlantılı herhangi bir görev tanımı bulunmadığı, ayrıca bu görevlendirmenin, personel şube müdürlüğü tarafından yapılması gereken benzeri görevler arasında da kabul etmek olanaklı değildir.

Bu durumda, Personel Şube Müdürlüğünde Sosyal işler Şefliğinde şef olarak görev yapmakta olan davacının, her ne kadar Yönetmelikte İşveren ve İşçi ilişkilerini yürütme görevinin Personel Şube Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında düzenlendiği görülmekte ise de davalı idarece yapılan görev tanımında; Personel Şube Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmayan ve yapılacak işin niteliği nedeniyle Mali İşler Şube Müdürlüğünce takip ve kontrol edilmesi gereken Bölge Müdürlüğünde çalışan kadrolu ve geçici işçilerle ilgili ödeme evraklarının kontrol edilerek, ödeme emirlerinin belgelerinin imzalanarak harcama yetkilisine sunulmak üzere kontrol edilmesi ve imzalanmasına ilişkin işleri yürütmek üzere görevlendirildiği dikkate alındığında, yukarıda anılan Kanun hükmünde belirtilen hiç bir memurun sınıfının dışında çalıştırılamayacağı hükmüne aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Söz konusu karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.