logo yeni

LOJMAN YÖNETMELİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları düzenleyen Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan Yönetmelik değişikliği ile, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri değiştirildi.

Yönetmelik eki 1 Sayılı Cetvelde “Özel Tahsisli Konutlar”a ilişkin hususlar yer alırken, bu Cetvelin C bendinde ise “Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri” sayılmıştır. Sayılan rütbe sahipleri arasında; 5 numaralı alt bentte Kolordu Komutanları, 8 numaralı alt bentte ise Tümen ve Tugay Komutanlarına da yer verilmişti.

Yapılan değişiklikle, 5 numaralı bent “Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),” şeklinde; 8 numaralı bent ise “Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).” şeklinde yeniden düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Özel Tahsisli Konutlar” başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (5) ve (8) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5- Kolordu Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi),”

Eski hali : 5 – Kolordu Komutanları (Deniz ve Havada eşidi),

“8- Tümen ve Tugay Komutanları ile eşidi Kıta/Birlik Komutanları (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında eşidi).”

Eski hali: 8 –Tümen ve Tugay Komutanları (Deniz ve Havada eşidi).

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.