logo yeni

BAZI MEMURLAR İÇİN GÜVENCE SINIRLANDI VE ENDİŞE BAŞLADI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuz3Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine devam edilen torba Kanun Tasarısının memuriyet güvencesine ilişkin maddesinin dün gece Kabul edilmesiyle, bazı memurların endişesi de arttı.

Üzerinde çok tartışılan ve memuriyet güvencesinin sınırlandırılması anlamına da gelen yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulunun Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yapılan ilk toplantısında kabul edildi.

Dava kazanan memur hakkındaki uygulama nasıl olacak?

Tasarının kabul edilen maddesiyle, bazı görevlerle ilgili olarak; her türlü atama ve görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değiştirme işlemlerine karşı açılacak davalarda verilecek mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağı yeniden düzenlendi.

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının, ilgili idare tarafından 30 gün içerisinde uygulanması zorunluydu. Yapılan düzenlemeyle bu zorunluluk bazı memurlar ve işlemler için kaldırıldı.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra, bu konulardaki mahkeme kararlarının uygulanması şöyle olacak:

**Bazı görev ve kadrolara ilişkin davalarda verilecek mahkeme kararları artık 30 gün içerisinde uygulanmayacak. Bu durumlarda uygulama 2 yıl içerisinde yapılacak. Bu görevlere ilişkin ayrıntılar için tıklayınız …

**Mahkeme kararlarının 2 yıl içerisinde uygulanması, ilgililerin eski durumlarının geri gelmesi şeklinde olmayacak. İlgili memurun kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması mahkeme kararının uygulandığı anlamına gelecek.

**Mahkeme kararları 2 yıl içerisinde uygulanacak işlemlerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

**2 yıl içerisinde uygulanması öngörülen mahkeme kararları bu süre içerisinde yerine getirilmezse, yerine getirmeyenler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması açılamayacak.

2577 sayılı Kanunun “Kararların sonuçları” başlıklı 28 inci maddesinin son hali

Kararların sonuçları:

“Madde 28 –Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz.
Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.