logo yeni

RADYASYON ALANINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

radyasyon-personeliRadyasyon alanında çalışan sağlık personelinin yaşadığı sorunların araştırılması ve bu çerçevede oluşturulması gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

Milletvekili Rahmi Aşkın TÜRELİ; Türkiye’de radyasyon alanında çalışan personelin sağlık sorunları ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadan çalışma saatleri artırıldığı ve günübirlik politikalar yüzünden sağlık personelinin sağlığının tehlikeye sokulduğu değerlendirmelerinden hareketle, radyasyon alanında çalışan sağlık personelinin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde yer verilen hususlar

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu Maddesi ile 3153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a madde eklenmiştir. Söz konusu maddede "İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi ve araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir" hükmü yer almıştır.

Söz konusu değişiklik Avrupa Birliği ile entegrasyon gerekçesi ileri sürülerek hazırlanmış ve bu madde ile radyasyonla çalışanların haftalık çalışma süreleri 25 saatten 35 saate çıkarılmıştır. Avrupa’nın bazı ülkelerinde haftalık çalışma süresi 35 saat olmasına rağmen, genellikle bu ülkelerde günlük çekim sayısına belli bir sınırlama getirilmiştir.

Diğer taraftan, radyasyonun insan sağlığına olan etkileri üzerine dünyada pek çok araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar radyasyonun insan sağlığına zararlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Yüksek dozlarda radyoaktiviteye maruz kalındığında ise çok daha korkunç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, bazı araştırmalar radyasyona bağlı değişikliklerin vücudun üreme hücrelerinde ortaya çıkması halinde gelecek kuşaklara aktarılabileceği gerçeğini gözler önüne sermektedir.

Radyasyona maruz kalan insanlar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Hatta maruz kalınan radyasyon belli seviye üzerine çıkmış ise ölümle bile sonuçlanabilir. Yüksek radyoaktiviteye maruz kalmanın mide bulantısı, yorgunluk, kusma, ishal, saç dökülmesi, kan kaybı, ağız ve boğazda yaralar, iltihaplar ve enerji kaybı gibi belirtileri vardır. Tüm vücudun radyasyona maruz kalmasından 5-10 dakika içerisinde ilk belirtiler ortaya çıkabilir

Öte yandan, radyasyonun geç etkileri ise seneler sonra da ortaya çıkabilir. İkincil kanserler bunun örneklerinden biridir. Nitekim Çernobil faciasından 4 yıl sonra bölgede tiroid kanserine yakalanma oranı 100 kat artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye’de radyasyon alanında çalışan personelin sağlık sorunları ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadan çalışma saatleri artırılmıştır. Bunun yanında sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde Tamgün yasası kapsamında radyasyon alanında personel açığını kapatmak için günübirlik politikalar yüzünden sağlık personelinin sağlığı tehlikeye sokulmuştur.

Bu çerçevede, radyasyon alanında çalışan sağlık personelinin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.