logo yeni

LOJMAN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman3Kamu Konutları Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasını öngören Yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan kamu konutlarının yönetiminde yetkili olan kamu kurumları değişti.

Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli bakanlıklara tahsis edilmiş olan kamu konutları, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekteydi. Yapılan değişiklikle söz konusu konutların yönetiminden, bu konutların tahsis edilmiş olduğu kurum ve kuruluşun yetkili olması sağlandı. Kurumlara tahsis edilmeyip Devlete ait olan bu yerdeki kamu konutlarının yönetiminde ise Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkili olmaya devam edecek.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü,” ibaresi ile 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaldırılan hükümler (koyu renkle belirtilen hükümler kaldırıldı)

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; …

e) İdare; Devlete ait kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü veya bu konutlardan tahsisli olanlardan adına kamu konutu tahsis edilen kamu kurum veya kuruluşlarını, Ankara Namık Kemal Mahallesinde bulunan ve çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen kamu konutları açısından Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan kamu konutları açısından ise maliki idareyi,

ifade eder.

Ankara Namık Kemal Mahallesindeki Konutların Yönetimi

Madde 37 – Ankara Namık Kemal Mahallesinde çeşitli Bakanlıklara tahsis edilen konutlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.