logo yeni

ARAŞTIRMACILAR KENDİ MESLEKLERİNE GERİ DÖNEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yer-degistirme2Özelleştirme uygulamaları kapsamında Araştırmacı kadrolarına atanmaları zorunlu tutulan personelin, öğrenim durumları itibarıyla kazanmış oldukları unvanlara ilişkin kadrolara atanmalarına da imkan tanınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan ve özelleştirme uygulamaları kapsamında istihdam fazlası olarak değerlendirilerek Araştırmacı unvanlı kadrolara atanmaları zorunlu tutulan personelin istekleri halinde bu kadro dışındaki kadrolara da atanabilmeleri, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Tasarısının ilgili maddelerinin kabul edilmesiyle mümkün olabilecek.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, örneğin Mühendis iken müdür kadrosuna atanmış olup da özelleştirme uygulamaları kapsamında Araştırmacı kadrosuna atanmış ya da atanacak olanlar, istemeleri halinde Mühendis kadrosuna atanabilecek.

Kanun Tasarısının ilgili maddelerinin aynı şekilde kabul edilmesi durumunda;

**4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda, atama tekliflerinin Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılmasına hükmedilen personel, istekleri halinde, öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara da atanabilecek.

**Bu şekilde atama yapılacak kadro unvanlarının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlardan olmaması gerekecek.

**İlgili personelin, atama yapılacak unvana ilişkin kadro veya pozisyonlarda daha önce görev yapmış olması gerekecek.

**Atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerdeki unvanlardan olması gerekecek.

**Daha önceden Araştırmacı kadrosuna atanmış olanların 30 gün içinde kurumlarına yazılı olarak müracaat etmeleri durumunda, öğrenim durumları itibarıyla kazanmış ve daha önce görev yapmış oldukları unvanlara ilişkin kadrolara atanmaları mümkün olabilecek.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 111- 24/11/1994 tarihli ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır."

MADDE 113- 4046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 22 nci maddenin ikinci fıkrasının değiştirilen üçüncü cümle hükmü, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde araştırmacı kadrolarına atanmış olanlardan otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak başvuranlar hakkında da uygulanabilir."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.