logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURA MÜJDE BİTMEK BİLMİYOR!

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

Dün yine bazı gazetelerde ve internet sitelerinde “Memura Müjde” başlıklarıyla geçen haberleri okuduk. Haberlerde Adalet ve Kalkınma Partisinin 2023 manifestosundan “2 milyon memura  reform çıktığı, reformlarla memurlar arasındaki ücret adaletsizliğinin ve ek ödemelerdeki karmaşıklığın giderileceği, unvan enflasyonunun sona erdirileceği,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiştirilerek yeni bir kamu personel sisteminin oluşturulacağı, bu düzenlemeleri gerçekleştirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık bürokratlarının harıl harıl çalıştığı,  halen kamu personelinin özlük ve sosyal haklarını düzenleyen 5 ayrı kanunun masaya yatırıldığı, bundan sonra işçiler, memurlar ve güvenlik personeli için ayrı ayrı bir kanun olmayacağı, kamu görevlilerinin ek ödemelerine disiplin getirileceği, eşit işe eşit ücret kriterinin baz alınacağı, mevcut özlük haklarında kayba yol açmadan, mağdur olan personelin özlük haklarında da kademeli olarak bir iyileştirme yapılacağı, izin, hastalık ve ödül, memurluğa giriş, memurluktan ayrılma, istifa ve işten atılma gibi konularda da yeni düzenlemeler yapılacağı, kamuda yer alan, işçi, süreli işçi, mevsimlik işçi, memur gibi tanımlar yerine de kamu çalışanı unvanı getirileceği, disiplin sisteminin daha etkin hale getirileceği, kamu kurumlarının ‘ömür boyu iş garantisi sağlayan işletme’ olma statüsünden çıkarılacağı, sosyal güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’ine düşürülmesi hedeflendiği”  bilgisine yer verilerek, yine bu haber “Memura Müjde” başlıkları altında sunuluyordu.

KENDİ İÇİNDE BİLE ÇELİŞKİLİ

Aslında bu tür haberleri okuduğunuzda kendi içinde bile çelişkiler barındırdığını, memura müjde başlığı altında sıralanan bazı hedeflerin memurların lehine değil aleyhine olacağı rahatlıkla anlaşılabiliyor. Örneğin “sosyal güvenlik açığının kapatılacağı” hedefi ki bunun memurun emeklilik haklarının geriye gitmesiyle olacağı belli iken, ya da kamu kurumlarının “ömür boyu iş garantisi sağlayan” işletme anlayışından çıkarılacağı hedefinin memurun  iş teminatına darbe vuracağı apaçık ortadayken memura müjde başlıkları gerçekten komik kalıyor. Aynı şekilde kamuda çalışan işçi, süreli işçi, mevsimlik işçi, memur gibi tanımlar yerine de kamu çalışanı unvanı getirileceği hedefi gerçekleştirilmeye çalışırken rahatlıkla memurun aleyhine düzenlemeler yapılabilir.

HEDEFLER YENİ Mİ?

Yukarıda değinilen hedefler ve benzerleri zaten hemen her parti programında bulabileceğiniz genel hedeflerdir. Nitekim 10 yıl önce 58. hükümet göreve geldiğinde duyurduğu “acil eylem planında” da personel rejminin yeniden düzelenmesi konusuna değinmiştir. Sonuçta aklın yolu birdir ve kamudaki personel politikası açısından yapılabilecekler bellidir. Dolayısıyla parti programlarında yer alan hedeflerden çok gerçekleşen hedeflere bakmak bize daha doğru bir değerlendirme yapma imkanı verecektir.

SON DÖNEMDE HANGİ REFORMLAR YAPILDI?

657 sayılı Kanunda zaman içinde çok sayıda reform yapılmıştır. Son olarak 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca ücret rejimine ilişkin eşit işe eşit ücret hedefiyle çalışmalara başlanmış ve sonucunda ne kadar eşitlik sağladığı tartışılan 666 sayılı KHK ortaya çıkmıştır. Bu KHK ile temel olarak kurumlar arasında ücret farklılıkları giderilmeye çalışılırken daha önce bir çok kez karşımıza çıktığı üzere belli unvanlara yüksek miktarda zam yapılarak reform! bitirilmiştir. 666 sayılı KHK ile bazı memur unvanları düşük miktarda ek ödeme alırken, bazı unvanlardaki personel bundan hiç yararlanamamış, buna karşın bazı daire başkanlarının ücretlerinde %100 civarı artışlar olmuş, kamuda kızak kadro olarak kullanılan müşavir kadrolarının maaşlarında %50 civarı  ve yine genel müdür yardımcıları ve genel müdürlerin maaşlarında da önemli oranlı artışlar olmuştur.  Herhalde bu KHK yi hazırlayan yöneticilerimiz kendilerinin bir gün görevden alınıp müşavir(ki genelde müşavir kadrolarında oturanlar hiçbir iş yapmazlar ama aslında bu onların suçu da değildir) kadrolarına atanacaklarını düşündükleri için gerekeni yapmışlardır.

657'NİN REFORMA NE KADAR İHTİYACI VAR?

Hemen her  parti ve seçim programına baktığımız da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiştirilerek personel reformu yapılacağı hususunun sık sık vurgulandığını görürüz. Ancak 657 sayılı Kanun gerçekte eski bir kanun olmasına rağmen, zamanla içinde yapılan çok sayıda değişiklik sonrasında memurların sosyal hakları ve statüleri bakımından gerçekten de ileri ve çağdaş bir Kanun haline gelmiştir diyebiliriz. Zaten sosyal haklar bakımından memurların  önemli bir şikayetleri de yoktur. 657 sayılı Kanunun bizce aksayan ve reforma ihtiyacı olan en önemli yönü, ücret adaletsizliğine ve karmaşıklığına neden olan mali hükümlere ilişkin maddeleridir. Bu sebeplerle, 657 sayılı Kanun'da reform yapayım derken Devlet memurlarının hak kaybına neden olabilecek gelişmeler de yaşanabileceği ihtimalini göz önünde tutmak gerekir.  

MEMURA MÜJDE BAŞLIKLI HABERLERE YETER!

Memurunyeri.com olarak; memuru okuduğunu anlamayan, fikir üretemeyen, haber başlığını okuyup içindekileri tahlil edemeyecek düzeyde zannederek, "memur müjde" haberleri yapanlara YETER! diyoruz. Memurun özlük haklarında gerçek manada iyileşme sağlayacak daha adil ve dengeli bir sistem oluşturacak tüm reformların da yanındayız.

Müjde haberlerinin ortaya atıldığı zamana bakıldığında ise, doğalgaz ve elektriğe yapılan insafsız zamlara karşı tepki göstermesi muhtemel kamu çalışanlarının, amiyane tabirle "gazını almak" düşüncesi ile yapıldığı da  çok açık görülmektedir. 

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.