logo yeni

MEMURİYET MAHALLİNİN SINIRLARI DEĞİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Devlet memurları hakkında yapılan bazı işlemlerde esas alınan memuriyet mahallinin sınırı, büyükşehir belediye sınırları da dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi devam eden torba Kanun Tasarısı ile 6245 sayılı Harcırah Kanununda da değişiklik öngörülüyor.

Tasarıda “memuriyet mahalli” tarifinin yapıldığı maddenin aynen kabul edilmesi durumunda;

*Memurların asıl görevli oldukları veya ikametgahlarının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan yerler,

*Yerleşim özellikleri bakımından, memurların asıl görevli oldukları veya ikametgahlarının bulunduğu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler,

*Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla, memurların asıl görevli oldukları veya ikametgahlarının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

*Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, memurların asıl görevli oldukları veya ikametgahlarının bulunduğu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki yerler ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler

memuriyet mahalli sayılacak.

Kanun Tasarısıyla “memuriyet mahalli” kavramı yeniden tarif edilirken, 6245 sayılı Harcırah Kanununun büyükşehir belediyesi olan yerlere ilişkin memuriyet mahalli sınırı konusundaki geçici maddesinin de yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

Kanun Tasarısının ilgili maddeleri

MADDE 92- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;"

Eski hali: g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

MADDE 146- Bu Kanunla; … 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi, … yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali: Geçici Madde 4 –Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.