logo yeni

SANIK ASKER KİŞİLERİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİNE ENGEL OLAN SUÇLAR GENİŞLETİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

askerResmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı.

Mevcut Yönetmelik “karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşen asker kişilerin, vekâlet verdikleri avukatın ücretinin ödenmesini” düzenlemekteydi.

Mevcut Yönetmelikte, işlenen bazı suçlarda sanık durumuna düşen asker kişilerin avukatlık ücretinin ödenmemesi hüküm altına alınmış iken, yapılan yönetmelik değişikliği ile avukatlık ücretinin ödenmesine engel olan bu suçların kapsamı genişletildi.

SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA  YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –1/7/1992tarihli ve 21271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar, kaçakçılık, rüşvet, irtikâp, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar, nüfuz ticareti, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, suç uydurma, yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, ses veya görüntülerin kayda alınması, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, muhafızın görevini kötüye kullanması suçları ve takibişikayetebağlı suçlardan sanık olan asker kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.”

Eski Hali: Millete ve devlete karşı suçlar, kaçakçılık, rüşvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihalelere fesat karıştırmak gibi yüz kızartıcı suçlar ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan asker kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Maliye Başkanı, Personel Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan sanık asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanlarından,”

“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Adli Müşavirile;ilgili görülen diğer birim yetkililerinden,”

“Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.”

Eski Hali:a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Maliye Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan sanık asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Daire Başkanlarından,

b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı,Komptrolörlük Başkanı ve Hukuk İşleri Müdürü ile; ilgili görülen diğer birim yetkililerinden,

Komisyonun değerlendirilmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenipödenmiyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanının tasvibini müteakip ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.