logo yeni

ADAY MEMURLARIN SEVİNCİ ANCAK 5 AY SÜRDÜ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

aday-memurTBMM’de görüşülmekte olan İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, bazı disiplin cezalarını alan aday memurların görevlerine son verilmesini öngören maddesi kabul edildi.

Kanun Tasarının ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından herhangi birini alan aday memurun memuriyetle ilişiğinin kesilmesi uygulamasına yaklaşık 5 ay sonra geri dönülmüş olacak.

Disiplin cezası alan aday memura ne oluyordu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanun, adaylık süresi içinde disiplin cezalarından herhangi birini almış olan memurların ilişikleri kesilmesini ve 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmamalarını hüküm altına almış, ancak Anayasa Mahkemesi disiplin cezası nedeniyle aday memurun ilişiğinin kesilmesini Anayasaya aykırı bularak ilgili ifadeleri iptal etmişti. Anayasa Mahkemesi Kararı ve ilgili haberimiz için tıklayınız …

Mevcut durum

İptal edilen hüküm, adaylık devresi içerisinde “uyarma”, “kınama”, “aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezalarından herhangi birini alan aday aday memurların ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmaktaydı.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının 28 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, disiplin cezası alan aday memurlar hakkında artık ilişik kesilmesi yoluna gidilmemektedir.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla, aday memur ile asil memur arasında disiplin cezası nedeniyle ilişik kesilmesi bakımından var olan düzenleme eşitsizliği de ortadan kalkmıştı.

Kanun Tasarısı ile getirilen düzenleme  

Torba Kanun Tasarısının kabul edilen 69 uncu maddesi ile, aday memurların disiplin cezası nedeniyle ilişiğinin kesilmesi uygulamasına yaklaşık 5 ay aradan sonra yeniden dönülmüş olacak.

Kabul edilen maddeye göre, adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri kesilecek. Bu şekilde ilişikleri kesilenler 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna yeniden giremeyecek.

Öte yandan, adı “aylıktan kesme” ya da “kademe ilerlemesinin durdurulması” olan bir disiplin cezasının memuriyetle ilişik kesilmesi sonucunu doğurmasının, ceza ile hedeflenen amacın dışına çıkılacağı anlamına geleceğini memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Kanun Tasarısının ilgili maddesi

MADDE 69- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.