logo yeni

HANGİ KARİYER MESLEKLER TORBA KANUN TASARISININ TEHDİDİ ALTINDA?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mutsuzTBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan torba Kanun Tasarısının maddeleri arasında, bazı kariyer mesleklerde görev yapanlar için memuriyet güvencesinin kalkacağı anlamına gelen düzenleme de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında, bazı unvanlar için memuriyet güvencesini sonlandıracak bir madde de yer alırken, bu unvanlar arasında kariyer meslek personeli de bulunuyor.

Kanun Tasarısında yer alan madde

MADDE 100- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı bakanlıklar ve bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna Ekli (1) ve (2) sayılı Cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilir. Bu görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanması, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmaz.”

“Bu fıkranın üçüncü cümlesinde belirtilen işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemez; ancak disiplin hükümleri saklıdır."

Düzenlemeden etkilenecek olan kariyer meslek personeli

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan özel yarışma sınavları sonucunda girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atama yapılan mesleklerde görev yapan ve “kariyer meslek” personeli diye adlandırılanlar, genellikle özel düzenlemelerinde yer verilen hükümlerle meslek güvencesine de sahiptirler.

Ancak gündemde olan torba Kanun Tasarısı, diğer bazı unvanlardaki kamu personelinin yanı sıra, kariyer mesleklerden bazıları için de meslek güvencesini ortadan kaldırmayı öngörmektedir.

Kanun Tasarısının ilgili maddesi kapsamında “Kaymakamlar, Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” de yer alıyor.

2451 sayılı Kanun eki 1 ve 2 Sayılı Cetvelde kimlerin yer aldığını görmek için tıklayınız…

Kapsamdaki kariyer meslek personeli düzenlemeden nasıl etkilenir?

İlgili madde aynen kabul edilirse, yukarıda sayılan kariyer mesleklerde görev alanlar;

**Haklarında yapılacak her türlü atama, görevden alma, yer değiştirme, görev ve unvan değiştirme işlemlerine karşı açacakları davalarda mahkemeler tarafından verilecek kararların ilgili kurum tarafından uygulanmasını 2 yıl beklemek zorunda kalacak. (kurum erken de uygulayabilir)

**Yukarıda belirtilen işlemlerden dolayı dava açtıklarında, haklarında mahkemeler tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmeyecek.

**Açtıkları davalarda lehlerine sonuç çıksa bile, eski görevlerine veya kariyer mesleklerine dönemeyebilecekler. Çünkü ilgili personeli 2 yıl içerisinde kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atamak, söz konusu mahkeme kararının uygulandığı anlamına gelecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.