logo yeni

TH SINIFINDAKİLERİN ÖZEL SEKTÖR HİZMETLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik-hizmetlerMemuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra serbest olarak ya da özel iş yerlerinde çalışmış olanlardan bazılarının memuriyet dışı bu çalışmalarının bir kısmı memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, özel sektörde geçen hizmet sürelerinden hangilerinin ne kadarlık kısmının memuriyetten sayılacağını belirlemiştir. Özel işyerlerinde ya da serbest olarak çalışmış oldukları süreleri memuriyette değerlendirilenler arasında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına da yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre, TH Sınıfı personelinin memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra serbest olarak ya da özel iş yerlerinde çalışarak geçirdikleri sürelerin bir kısmı ilgililer için memuriyette geçmiş sayılmaktadır.

Değerlendirilecek hizmetler

657 sayılı Kanunun 36/C/1 maddesinde; “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, teknik hizmetler sınıfına dahil bir kadroda görevli olup da teknik hizmet niteliği taşıyan özel sektör hizmeti bulunanlar bu düzenlemeden yararlanabilecektir.

Değerlendirilecek süre

Teknik personelin özel sektör hizmetlerinin 3/4’lük süresi memuriyette değerlendirilmektedir. Özel sektör hizmet süreleri, her yılı için 1 kademe ilerlemesi ve her üç yılı için 1 derece yükselmesi yapılmak suretiyle ilgili memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesi şeklinde değerlendirilir.

Ancak, özel sektör hizmet süresinin 3/4’ünün 12 yılı aşması durumunda, aşan süreler için kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmamaktadır.

Öte yandan, özel sektör hizmet süresi değerlendirilirken, ilgili memurların eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin son kademesi geçilemez.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.