logo yeni

MÜFETTİŞ OLMAYANLAR DA TEFTİŞ KURULUNA BAŞKAN OLABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teftisTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, bu Kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettişlik mesleği ile ilgili olmayan kişilerin de atanabilmesine imkan sağlandı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı.

Teftiş Kurulu Başkanının atanmasını düzenleyen maddede yapılan değişiklik neticesinde;

-Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanacaklarda, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile harita, harita kadastro, geomatik, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren bölüm ve fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranacak,

-Kurumun Teftiş Kurulunda görevli başmüfettişler Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanabilecek.

-Eğitim şartını taşımaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleriyle ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanabilecek.

-Eğitim şartını taşımaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanabilecek.

Bu değişiklik öncesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için, Kurum Teftiş Kurulunda görevli başmüfettiş olmak veya Kurum Teftiş Kurulunda başmüfettişlik unvanını almış olmakla birlikte idari yönetim kademelerinde çalışmakta olmak gerekiyordu.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan başmüfettişler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir.”

Düzenlemenin Eski Hali: "(1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan başmüfettişler ile Teftiş Kurulunda başmüfettişlik unvanını almış idari yönetim kademelerinde çalışan yöneticiler arasından atanır."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.