logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN İDDİALARA CEVAP VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

isten-atilmaMaliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılarına yönelik yapılan yeterlik sınavlarına ilişkin iddialar Bakan Mehmet ŞİMŞEK tarafından cevaplandırıldı.

Konuya ilişkin verilen bir soru önergesinde; Vergi Müfettiş Yardımcılarının alındığı yeterlik sınavlarında çok sayıda adayın elendiği ve sınavlarda kopya çekildiği iddialarına yer verilmiş ve yeterlik sınavı sonrası kurumlarından uzaklaştırılanlara ikinci bir sınav hakkı verilip verilmeyeceği ile sınavlarında kopya çekildiği yönündeki iddiaların araştırılması hususundaki çalışmalar da sorulmuştu.

Soru önergesi metni için tıklayınız …

Soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in imzasını taşıyan açıklamada şu bilgiler yer adı:

Vergi Müfettişliği Yeterlik Sınavları Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 ncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Yapılan giriş sınavı neticesinde başarılı olup ataması gerçekleştirilen Vergi Müfettiş Yardımcıları, anılan yönetmeliğin 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yetiştirilmektedir. Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. İlgili yönetmelikte yeterlik sınavlarından önce deneme sınavı yapılmasına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi Başkanlıkça bu yönde grup başkanlıklarına verilen herhangi bir talimat da bulunmamaktadır. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır ve yazılı bölümlerinde yeterli sayıda gözetmen görevlendirilmektedir.

Diğer taraftan Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanamayan, sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları ile ilgili hükümler yine 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 ncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yer almaktadır.               

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 ncu maddesinin altıncı fıkrasında- “...Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanamayanlar ile Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.” hükmü getirilmiştir. 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümlerine göre Yeterlik Sınavlarında başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakanlıkta derecelerine uygun memur kadrosuna atanmaktadırlar. Söz konusu mevzuat hükümlerinde, yeterlik sınavını kazanamayanların ikinci kez yeterlik sınavına gireceğine dair herhangi bir düzenleme de yer almamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.