logo yeni

DOĞUM NEDENİYLE ALINAN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ BORÇLANILABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anneBugün TBMM’ye sunulan “İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin borçlanılması imkanını da getiriyor.

Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile TBMM’ye gönderilen Kanun Tasarısında yer alan düzenlemeler arasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, doğum yapanların çalışamadığı sürelerin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanılabilmesi sağlanıyor.

Yapılan düzenlemeye göre, doğum yapan memurlar 2 yıla kadar kullanabildikleri aylıksız izin sürelerini borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet sürelerinden saydırabilecek. Bu uygulama en fazla 3 doğum için yapılabilecek.

Mevcut düzenleme

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, doğum nedeniyle çalışılmayan sürelerin borçlanılması imkanından, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar en fazla 2 çocuk için yararlanabiliyor.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara doğum yapmaları nedeniyle verilen aylıksız izin sürelerinin borçlanılması imkanı bulunmuyor.

Kanun Tasarısı ile getirilen düzenleme

Kanun Tasarısı ile, çalışanlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara da doğum nedeniyle çalışmadıkları (ücretsiz) süreler için borçlanma hakkı getiriliyor. Ayrıca bu imkanın 3 çocuk için kullanılabilmesi sağlanıyor. (Devlet memurları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi kapsamında yer alıyor)

Kanun Tasarısının ilgili maddesi

MADDE 40- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,”

5510 sayılı Kanundaki ilgili düzenlemeler

**5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı 41 inci maddesinde;

“Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri, ... kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. …” hükmü yer almaktadır.

**5510 sayılı  Kanunun "Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

“Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

c) Kamu idarelerinde;

1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,

2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar,

sigortalı sayılırlar. …” denilmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.