logo yeni

SAĞLIK EĞİTİMİ FAKÜLTESİ MEZUNU VHKİ İLAVE DERECE ALIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

vhkiVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda göreve başlayan ve Sağlık Eğitimi Fakültesi mezunu olan Devlet memurlarına ilave bir derece verilip verilemeyeceği konusuna, Devlet Personel Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu kararlarına dayanılarak görüş verilmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan bir personelin Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olduğundan hareketle, ilgiliye bir derece verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edilmesi üzerine, Devlet Personel Başkanlığı şu şekilde değerlendirme yapmıştır:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin A/5 bendinde; “Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil), Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle, dört yıl ve daha fazla yükseköğrenim gören sağlık bilimleri lisansiyerlerine bir derece verileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde; “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir…”denilmek suretiyle, hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı konusunda,  Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. Mezkur yetkiye istinaden Yükseköğretim Kurulu, 13/04/2006 tarihli kararıyla sağlık yönetimi mezunlarının, sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirilebileceklerine karar vermiştir.

Bu itibarla, Bakanlığınızda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan ve Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi mezunu olan ilgilinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olarak kabul edilmesi sebebiyle, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi hükmünden yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.