logo yeni

MEMURİYET MAHALLİNİN YENİDEN TANIMLANMASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel5Büyükşehir belediyelerinin yapısında ve sayısında değişiklik öngören düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonra, Devlet memurlarının geçici görev yolluğu ve seyyar görev tazminatı ödemeleri bakımından önem taşıyan memuriyet mahalli tanımının yeniden yapılması gerektiğinden hareketle, TÜRK İMAR-SEN tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

Türkiye İmar Ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK İMAR-SEN), büyükşehir olan illerde geçici görev harcırahı ve seyyar görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevler yürüten memurların mağduriyetinin önlenmesi bakımından, bu yerlerde memuriyet mahalli sınırının yeniden tanımlanması gerektiğini belirterek yaptığı başvuru yazısında; “6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile aynı idari düzenlemeleri içerdiğinden, memuriyet mahalli dışında yapılacak görevlendirmeler için harcırah ödenmesi gerekmektedir.” ifadesi de yer aldı.

Türk İmar-Sen Genel Merkezi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hitaben yazılan “Memuriyet Mahalli” konulu yazıda şöyle denildi.

"23.05.2014 tarihli yazınızda Memuriyet Mahalli tanımında Maliye Bakanlığı ile yaptığınız şifahi Görüşmelerde bu konuda bir çalışmanın yapıldığı yetkili mercilerin uygun görmesi halinde yeni bir yasal düzenleme yapılabileceği belirtilmiş ve bu düzenleme yapılana kadar, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre, geçici görev yolluğu ve seyyar görev tazminatı ödemelerinin yapılması gerektiği belirtilmişti.

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesinin uygulanması sırasında ortaya çıkan veya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 07/01/2006 tarihinde yayımlanan 38 Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin 3. Maddesinde; 5335 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4. Maddede;

“Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3. Maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm gereğince, 5216 sayılı Kanunun Büyükşehir Belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, memuriyet mahallinin tanımında dikkate alınmayacak, dolayısıyla geçici 2. Maddenin yürürlüğe girdiği 23/07/2004 tarihinden önceki uygulamaya devam edileceği belirtilmiştir.

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemelerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile aynı idari düzenlemeleri içerdiğinden, memuriyet mahalli dışında yapılacak görevlendirmeler için harcırah ödenmesi gerekmektedir.

Kanunun tekrar incelenerek ve buna göre yeni bir düzenleme yapılarak teşkilata duyurulması hususunda gereğini arz ederiz."

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.