logo yeni

TRT’DE TORBA KADROLARA ATANMA KOLAYLAŞTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

trtTürkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) memur statüsünde istihdam edilen personelin ilk dört dereceli kadrolara atanmasında aranan hizmet süresi şartında değişiklik yapıldı.

TRT’de kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personelin, hizmete alınma, atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları düzenleyen “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde”  değişiklik oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikle, memurların TRT’de ilk dört dereceli bazı kadrolara atanmasında aranan hizmet süresi şartı yeniden düzenlendi.

Buna göre, TRT’de 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki; Daire Başkanı, Kurul Başkanı, Genel Sekreter, 1. Hukuk Müşaviri, Ankara Radyosu Müdürü ve Kanal Koordinatörü kadrolarına atanacak olanların televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür alanında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı atamalarda göz önünde bulundurulacak.

Değişiklikten önceki düzenlemeye göre, ilk dört dereceli kadrolara atanacakların yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınıyordu.

Yapılan bu değişiklikle, memuriyet hizmeti süresi az olup özel sektör hizmet süresi fazla olanların üst düzey kadrolara atanmasına da imkan sağlanmış oldu.

Bugün yürürlüğe konulan değişiklik

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1–  24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sürenin hesabında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü esas alınır, ancak Daire ve Kurul Başkanları, Genel Sekreter, 1. Hukuk Müşaviri, Ankara Radyosu Müdürü ve Kanal Koordinatörü kadrolarına atanacaklar için televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, sanat veya kültür alanında geçen hizmet sürelerinin tamamı hesaba katılır.”

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Değişiklik öncesi durum

İlk dört dereceli kadrolara atama

MADDE 63 – (1) 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

(2) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadroları hariç olmak üzere 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.