logo yeni

SÜRESİ İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYAN MEMUR NELERLE KARŞILAŞIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3Memuriyete ilk defa veya yeniden başlayacak olanların yanı sıra çeşitli sebeplerle geçici bir süre için görevden ayrılmış olan memurların, Kanunda belirlenen süreler içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde göreve başlamayan memur adayları ve memurlar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanabilmektedir.

İlk defa veya yeniden atananların göreve başlamaması

Aynı yerdeki bir göreve ilk defa veya yeniden atanmış olanların, atama işlemlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekir.

Başka yerdeki bir göreve ilk defa veya yeniden atanmış olanların, atama işlemlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket belli bir yol süresini izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekir.

İlk defa veya yeniden Devlet memurluğuna atanmış olanların, belge ile ispatlanması mümkün olan zorunlu mazeretleri olmaksızın yukarıda belirtilen süreler içinde işe başlamamaları durumunda, yapılmış olan atamaları iptal edilir.

Atamaları bu sebeple iptal edilmiş olanlar, 1 yıl geçmeden Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.

Öte yandan, belge ile ispatlanan zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlayamayanların, iki ay içerisinde göreve başlamamaları durumunda da atama işlemi iptal edilir.

Naklen atananların göreve başlamaması 

Kurum içi ya da kurumlararası naklen atama suretiyle aynı yerdeki bir göreve atanmış olanların, atama işlemlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekir.

Kurum içi ya da kurumlararası naklen atama suretiyle başka yerdeki bir göreve atanmış olanların, atama işlemlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket belli bir yol süresini izleyen iş gününde göreve başlamaları gerekir.

Ancak bu süreler;

-Yasal izinlerini kullanırken veya geçici görevdeyken atanmış olanlar için, iznin veya geçici görevin sona erme tarihinde başlar.

-Yerlerine geleceklere hesap devretmek zorunda olanlar için, devrin sona erme tarihinde başlar.

-Eski görevlerine devam etmeleri kurumları tarafından yazılı olarak bildirilenler için, yerlerine atanan memurların geldiği veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumları tarafından tebliğ edildiği tarihte başlar.

Kurum içi ya da kurumlararası naklen atanma suretiyle memuriyet mahalli dışındaki başka bir yere atanmış olanlardan süresi içerisinde görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık ödenmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bu süre sonunda, belgeyle ispatlanabilecek zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine halen başlamamış olanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilenlerin göreve başlaması

Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gitmeleri için aylıkları ödenmek suretiyle izin verilenler, izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler.

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Aylıksız izin kullananların göreve başlamaması

Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanmakta olan memurların, aylıksız izin süresinin bitimini izleyen gün içerisinde görevlerine başlamaları gerekir. Görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

Belli bir mazerete dayalı olarak verilen aylıksız izinlerde, iznin verilmesine gerekçe gösterilen mazeretin izin süresinin bitiminden önce ortadan kalkması durumunda, memurun izleyen 10 gün içerisinde görevine dönülmesi gerekir. Bu süre içerisinde göreve dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır.

Askerlik sebebiyle görevden ayrılanların göreve başlamaması

Askerlik sebebiyle görevlerinden ayrılan memurlar, terhis oldukları yerin görevleriyle aynı yerde olması durumunda terhislerini izleyen gün, terhis yerlerinin başka yerlerde olması durumunda ise terhislerinden itibaren 15 gün ve yol süresini izleyen gün içinde görevlerine başlarlar.

Terhis yerinin başka yerde olması durumunda, süresi içerisinde göreve başlamayanlara,  terhis tarihleri ile göreve başlayış tarihleri arasında aylık ödenmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da görevine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.