logo yeni

MEMURLARIN BİTİRDİKLERİ ÜST ÖĞRENİMİN HAKLARINDAN YARARLANMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2Bir üst öğrenimi bitiren Devlet memurlarının, eğitim durumlarına uygun kadroların özlük haklarından, atanma şartı aranmadan yararlanmaların sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili Gürkut ACAR tarafından hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; memur iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bir üst öğrenimi bitiren Devlet memurlarının, tamamladıkları eğitime uygun kadrolara atamaları yapılmasa bile, atanmalarına uygun kadroların ek gösterge ve diğer tüm özlük haklarından yararlanmalarının sağlanmasını amaçlıyor.

Kanun Teklifinin Gerekçesinde yer verilen hususlardan bazıları şöyle:

“Devlet Memurluğu Kanunu, genel olarak memurların eğitimini teşvik etmekte, daha üst eğitim alanların özlük haklarında iyileştirmeler yapılmasını öngörmektedir. Özlük haklarındaki iyileştirmeler için boş kadro veya sınav gibi gerekçeler getirilmesi ise, bu sistemi olumsuz etkilemektedir.”

“Son dönemde torba yasalarla yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personele ve geçici işçilere çeşitli olanaklar tanınmaktadır. Sözleşmeli personel kadroya geçirilirken, unvan değişikliği sınavı veya boş kadro gibi koşullara bağlı olmaksızın, eğitimlerine uygun kadrolara atanmaktadır. Sözleşmeli personele, geçici işçilere çeşitli olanaklar tanınırken, devlet memurlarından bunun esirgenmesi adil olmayacaktır. Sözleşmeli personele sağlanan bu olanak, devlet memurlarına da tanınmalıdır.”

“Bir üst eğitimi tamamlayan memurların, boş kadro olmasa dahi, eğitimlerine uygun kadrolara, ek göstergeler dahil özlük hakları açısından intibakları yapılmalıdır. Kadro açılınca da eğitimlerine uygun kadrolara atamaları yapılmalıdır.”

Kanun Teklifi metni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün “D” bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Memurların, memur iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bir üst öğrenimi tamamlayanlar istekleri halinde, bu kanun kapsamında atanmalarına uygun kadrolara karşılık gelen kadrolara ek göstergeler dahil tüm özlük haklarıyla birlikte intibakları yapılır. Bulundukları kurumlarda boş kadro olması durumunda ise, gördükleri öğrenimlerine uygun kadrolara atanırlar.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.