logo yeni

DİSİPLİN CEZALARININ AFFEDİLMESİNİN MEMURA NE YARARI OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinMemurlar ve diğer kamu görevlilerine 14.02.2005 tarihinden sonra işlemiş oldukları fiillerden dolayı verilen disiplin cezalarının affedileceği konusunda uzun zamandır yaratılan beklentinin, Meclise önümüzdeki günlerde gönderileceği söylenen bir torba kanun tasarısıyla karşılanması bekleniyor.

Disiplin cezalarının affedilmesi, disiplin cezası almış olan Devlet memurlarına bazı yararlar sağlarken,  disiplin cezası almamış olanlar lehine bir düzenlemeyi de beraberinde getirmemesi, ceza almamış olan Devlet memurlarının motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları gerektiren fiil ve haller olarak 5 grup altında toplamış ve disipline aykırı hareket eden Devlet memurlarına fiil veya hallerine karşılık gelen disiplin cezasının verilmesini öngörmüştür.

14 Şubat 2005 tarihinden sonra işlenen fiil ve haller nedeniyle disiplin cezası verilmiş olan Devlet memurlarının bu cezalarının affedilmesi için düzenleme yapılacağı konusu sıklıkla gündeme getirilmektedir.

Çıkarılacak bir disiplin affının Devlet memurlarına sağlayacağı yararların bir arada görülebilmesi amacıyla memurunyeri.com olarak yaptığımız derlemede, bu yararların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

**Bazı üst görevlere atanma bakımından

657 sayılı Kanuna göre; aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler ise 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamamaktadırlar.

Disiplin cezalarının affedilmesi durumunda, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıkları için bazı görevlere atanamayanların söz konusu görevlere atanması mümkün olabilecek.

**Kurumların özel düzenlemeleri bakımından

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamalar konusunda, başvuranlarda aranacak disiplin şartlarının kurumlar tarafından çıkarılacak özel yönetmeliklerle de belirlenebileceğini düzenlemiştir.

Bu çerçevede bazı kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamalarında personele farklı disiplin şartları getirebilmekte ve bu yolla da memurların bazı görevlere atanması engellenebilmektedir.

Disiplin affının çıkması halinde, disiplin cezası almış oldukları için bazı kurumlarda özel düzenlemeler gereği yükselemeyen Devlet memurlarının önündeki disiplin cezası engeli ortadan kalkmış olacaktır.

**Başka kurumlara nakil bakımından

Memurların başka kurumlara naklen atanma sürecinde, muvafakat isteyen kurum memurun disiplin cezası alıp almadığını da sorabilmekte ve alınmış disiplin cezası olduğu gerekçesiyle atama yapmaktan vazgeçebilmektedir.

Disiplin cezalarının affedilmesi, af kapsamındaki disiplin cezasının naklen atamaya engel olması durumunu da ortadan kaldırmış olacaktır.

**İlave kademe ilerlemesi yapma bakımından

657 sayılı Kanun, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurların, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapmalarını öngörmektedir. (Bu düzenleme 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl disiplin cezası almama şartı bu tarihten itibaren geçerli olacak ve 2019 yılına kadar geçecek süreçteki uygulamada sicil ve disiplin cezası durumuna birlikte bakılacaktır.)

Buna göre, diğer şartları taşımakla birlikte, disiplin cezalarından herhangi birini almış olanların ilave kademe ilerlemesinden yararlanabilmeleri için 8 yıl süreyle disiplin cezası almamış olmaları gerekecektir.

Disiplin cezası almış olduğu için ilave kademe ilerlemesinden yararlanamayan Devlet memurları, disiplin cezalarının affıyla, ilave kademe ilerlemesi yapma imkanı bulacaklardır.

**Yükselebilecekleri derecenin üstünde bir dereceye yükselme bakımından

Devlet Memurları Kanunu; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın, bir üst dereceye yükseltilmesinde son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma şartını aramaktadır. (Bu düzenleme 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl disiplin cezası almama şartı bu tarihten itibaren geçerli olacak ve 2019 yılına kadar geçecek süreçteki uygulamada sicil ve disiplin cezası durumuna birlikte bakılacaktır.)

Buna göre, diğer şartları taşımakla birlikte, disiplin cezalarından herhangi birini almış olanların, yükselebilecekleri derecelerin bir üst derecesine yükselebilmeleri için 8 yıl süreyle disiplin cezası almamış olmaları gerekecektir.

Yükselebilecekleri derecenin üstündeki dereceye yükselmelerini, almış oldukları disiplin cezaları engelleyen Devlet memurları, disiplin cezalarının affıyla birlikte üst derecelere yükselme imkanına kavuşabilecek.

**Tekerrür uygulaması bakımından

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezalarının özlük dosyasından silinme süresi içerisinde, disiplin cezası gerektiren aynı fiilin yeniden işlenmesi ya da aynı cezayı gerektiren fiillerin üçüncü defa işlenmesi durumunda,  memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezasının uygulanacağına hükmetmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.