logo yeni

ÜLKEMİZDE ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASI NASIL OLABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

esnek-istihdamBelli dönemlerde gündeme gelen ve kamu personelinin çalışma saatlerinin esnek olacağı şeklinde algılanan, esnek çalışma uygulamasına geçilmesi çalışmaları kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 4 gün süren “Esnek Çalışma Şekillerine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile konuya ilişkin çalışmaları olan özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan hareketle, esnek çalışma sitemine geçildi geçiliyor şeklinde değerlendirmeler içeren haberler basında yer almaya başladı.

Ancak, esnek çalışma konusu geçtiğimiz yıllarda da sıklıkla gündeme gelmiş olmasına rağmen, konuya ilişkin düzenleme yapılamamıştı.

Öte yandan, çalışanların verimliliğinin artırılması için başvurulacak yollardan en önemlilerinden birisi olan “çalışma saatlerinde ve çalışma düzeninde değişiklik yapılması” hususunda değerlendirme veya düzenleme yapılırken, getirilecek sistemin Devlet teşkilatı ve kurumların yapısı ile kamu personelinin yapısıyla ciddi bir uyum sorunu yaşamaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Esnek ve kısmi çalışma

Esnek ve kısmı çalışmaya ilişkin bilgi vermesi bakımından, konuya ilişkin olarak memurunyeri.com’da yer verilen tasav.org kaynaklı bir makalede yer alan açıklamalara özetleyerek aşağıda yer verilmiştir.

Teknolojik gelişmeler, rekabet ve ortaya çıkan yeni sosyal ihtiyaçlar, süresi belli olmayan hizmet akdine dayalı çalışma yerine süreli hizmet akitleri ile yarım gün veya günün belli saatlerinde işyerine gelmek suretiyle çalışan, çalışma zamanını kendi belirleyen, başka işletmelere ödünç verilen işçi-işveren ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. Bunun doğurduğu standart dışı istihdam türlerini, belirli süreli hizmet akdi ve kısmî süreli hizmet akdi ile çalışma olarak genellemek mümkündür.

Kısmî çalışma türleri

Değişik biçimlerde iş süresinin uygulanması: Yasal iş süresi dışında işyerinde uygulanan normal iş süresine göre kısmî çalışma süresi tespit edilmektedir. Bu süre belirlemesi yarım gün çalışma,  haftanın ya da ayın belirli günlerinde veya saatlerinde çalışma şekillerinde olabilmektedir.

**İşin paylaşımı: Tam gün süreli bir işin ve onun sağladığı yararların birden fazla işçi tarafından paylaşılmasıdır. Bu modelde iki ya da daha çok sayıda işçi normal bir çalışma süresi içinde işi paylaşmaktadır. Aynı iş süresi işçiler arasında paylaşılabilir.

**Çağrı üzerine çalışma: İşyerinde işçinin yapacağı işe sıra geldiğinde işveren tarafından yapılan çağrı üzerine gerçekleştirilen bir tür kısmî çalışmadır. İşçinin her çağrı döneminde ne kadar çalışacağını işveren belirler.

**Uzaktan çalışma: İş, işyeri dışında ayrı bir yerde görülmekte, bu yer ile asıl işyeri arasında elektronik iletişim araçlarıyla kurulu bir bağ bulunmakta ve iş önceden belirlenmiş bir program dâhilinde görülmektedir. Bu çalışma türü zamanın istenildiği gibi planlanması, işe gidiş gelişte tasarruf sağlanması, işyeri kirası, elektrik su ve benzeri gider kalemlerinden tasarruf ile kadın ve engellilere iş imkânı sağlaması şekliyle olumludur. Bununla birlikte, işçinin sosyal izolasyonuna neden olması, çalışma ve aile hayatının birbirine karışması gibi sakıncaları da bulunmaktadır. Ayrıca işçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından korumasını zorlaştırmakta ve sendikasızlaşmaya yol açabilmektedir.

**Evde çalışma: İşçi bu çalışma şeklinde bir sözleşme uyarınca seçtiği yerde, genellikle evinde işverenin denetimi altında bulunmaksızın üretimde bulunmaktadır. Çalışma parça başına yapılmakta ve hizmet akdine dayanmayıp eser sözleşmesine (istisna akdi) dayanmaktadır. Dokuma, konfeksiyon, paketleme sanayiinde yaygın kullanılmaktadır. Bu yöntemle bir veya daha çok işverene bağlı olarak çalışmak mümkündür.

**Ödünç iş ilişkisi: İşverenin kendisine hizmet akdi ile bağlı olan bir işçinin iş görme edimini belirli ve geçici bir süreyle bir başka işverenin emrine vermesi söz konusudur. Burada ödünç işi veren işletme ile işçiler arasındaki iş ilişkisi, ödünç işçi alan işletme ile ödünç veren işletme arasında ödünç anlaşması ve ödünç olan işletme ile ödünç işçi arasındaki iş ilişkisi olmak üzere üç ayrı hukukî ilişki söz konusudur.

**Gizli istihdam (kayıt dışı istihdam): Çalışma hayatını düzenleyen normlardaki katılığın ortaya koyduğu yükümlülüklerden kaçınma arayışı, kayıt dışı istihdamı doğuran etkenlerden birisidir. Gizli istihdam çoğunlukla yerli işçilerle gerçekleştirilen ve hukukî düzenlemelerden istisna tutulan klâsik bir ikinci iş yapma, bazı ülkelerde yaygın olan aile içinde gerçekleştirilen akrabalardan faydalanılan aile çalışması, oturma ve çalışma izni olmayan yabancılar tarafından yapılan gizli çalışma şeklinde görülebilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.