logo yeni

calisanlar2 copy

ANESTEZİ ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anesteziTürk Tabipleri Birliği (TTB),  İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Derneği (TARD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD), Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği (ATTD) tarafından hazırlanan bir rapor ile anestezi çalışanlarının iş ortamında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Anket, odak görüşme ve medya araştırma sonuçları gözetilerek hazırlanan raporda anestezi çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri şöyle sıralandı:

Anestezi çalışanlarını sorunları

Anestezi çalışan­ları diğer sağlık çalışanlarının sorunlarına ek olarak alanlarına özgü olarak daha yoğun tehlike, risk ve aşırı iş yükü altında çalışmakta sağlık sisteminden kaynaklanan tüm olumsuz gelişme­lerden etkilenmekte, var olan sorunları gittikçe ağırlaşmaktadır.

Anestezi çalışanları haftada genelde 50 saatin üzerinde (%75) çalışmakta ve özellikle %15 oranında da bu çalışma süresi 60 saatin üzerine çıkmaktadır. Çalışmanın kapalı, karanlık ve de havalandırmanın yetersiz olduğu ortamda gerçekleşmesi ile gerek anestezi çalışanı gerekse de hasta açısından riski artırmaktadır.

Cerrahi müdahale alanlarının genelde sağlık kurumlarının zemin katlarında olması sonucu çalışma ve dinlenme alanları gün ışığından uzak, kapalı bir ortam durumundadır. Anestezi çalışanları böylesi bir ortamda uzun-yorucu bir çalışmanın yanı sıra;

-          Anestezik gazlar (%82)

-          Radyasyon (%90)

-          Uygun olmayan ergonomik koşullar (%85)

-          Yetersiz havalandırma (%75,5)

-          Gürültü (%88)

İle çalışmak zorunda kalmaktadır.

Bunların yanı sıra anestezi çalışanları mesleklerini bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyon), hasta- hasta yakınlarının uyguladığı şiddet riskleri altında yerine getirmek zorunda da kalmaktadır.

Bu olumsuz çalışma koşullarının yanı sıra anestezi çalışanları günlük düzenli öğle tatili ve din­lenme arası vermeden çalışmakta (%90,5), ve yasal izin haklarını tam olarak kullanamamak­tadır (%41). Anestezi çalışanları yoğun radyasyon altında çalışmalarına rağmen radyasyon maruziyetine bağlı yasal haklara da ne yazık ki sahip değillerdir.

Çalışma koşullarının bu durumunun yanı sıra kurumlar 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çerçevesinde yasal sorumlulukları ile ilgili gerekli önlemleri alma­mış (%60) durumundadır.

Ağır ve uygun olmayan çalışma koşulları anestezi çalışanlarında psikolojik sorunlara da yol açmakta ve toplam riskler sıralamasında psikolojik sorunlar 3. sırada yer alırken depresyon, stres, mobbing (psikolojik baskı), travma, anksiyete, tükenmişlik, madde kötüye kullanımı, eşitsizlik, güven kaybı, panik atak, mesleki doyumsuzluk psikolojik sorunlar olarak öne çık­maktadır.

Anestezi tekniker ve teknisyenleri uzmanlara göre daha depresif iken çalışma ortamındaki ergonomik bozukluğun (%11-20), aydınlatma yetersizliğinin (%11), gürültünün (%11-21), ha­valandırma yetersizliğinin ((%14-19), anestezik gaz bulunmasının (%17-22), mobbing uygu­landığı kanısının (%14-35), iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmamasının (%17-25) az da olsa ilişkisi bulunmaktadır.

Olumsuz çalışma koşulları ve buna bağlı ortaya çıkan depresyon anestezi çalışanları açısından mesleki ve kişisel ciddi sorunlara yol açarken sonuçları açısından kesinlikle değerlendirilmesi, önlem alınması gereken bir durumdur.

Anestezi Çalışanlarının Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri

Anestezi çalışanları için öncelikle;

- Havalandırma ve atık gaz sistemi standartlara uygun hale getirilerek Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının kurumsal temsilcileri tarafından sürekli denetimi yapılmalı,

- Çalışma ortamı; ameliyathane, dinlenme odası, diğer sosyal tesislerin fiziki koşulları uygun hale getirilerek, gün ışığı ve temiz hava sağlanmalı

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemler alınarak ücretsiz düzenli sağlık kontrolleri, aşı, kişisel koruyucu donanımlar (kurşun yelek, dozimetre, maske, eldiven, gözlük vd) sürekli sağlanmalı

- Çalışma süresinin insani değerlere göre düzenlenerek iş yükü azaltılmalı, öğle tatili, özellerde çalışma koşulları düzeltilmeli, performans kaldırılmalı, resmi tatillerde çalı­şılmaması, uygun beslenme olanağı sağlanmalı, ameliyathane ve ameliyat kurallarına, planlamaya uyulmalı, nöbet izni uygulanmalı ve mola süreleri artırılmalı

- Bulaşıcı hastalıklara ve radyasyona karşı gerekli önlemler alınarak mesleki yıpranma payı, erken emeklilik, şua izni, anestezik gaza maruziyet izni, kapalı ortamda çalışma izni gibi haklar verilmelidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.