logo yeni

BAZI MAHALLİ İDARELERİN NORM KADRO YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro-verilmesiBelediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro ilke ve standartlarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe konulan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile kapsamdaki kurumların norm kadro unvan ve sayılarında değişiklikler de yapıldı.

Değişiklik yapılan hususlardan bazıları şöyle:

**Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre gruplara ayrılması, 2010 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları yerine 2013 yılı sonuçlarına göre belirlendi.

**Norm kadro standartları cetvellerinde yer alan grupların alt gruplarında değişiklik yapıldı ve;

Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin alt grup sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.

İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin alt grup sayısı 9’dan 8’e indirildi.

İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinin alt grup sayısı 16’dan 15’e indirildi.

Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvelinin alt grup sayısı 8’den 9’a çıkarıldı.

**Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin, hizmet satınalımında uymaları öngörülen “Hizmetlerin yürütülmesinde; kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesi ve miktarından ödün verilmeden maliyetlerin düşürülmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile hizmetlerin vatandaş odaklı sunulması ilkelerine uyulur.” kuralı kaldırıldı.

**Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına da gönderilmesi şartı kaldırıldı.  

**Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla da yeterli sayıda boş kadro ayıracaklar.

**(E) grubu belediye bağlı kuruluşlarında kullanılacak geçici iş pozisyonlarının sayısı, bu kuruluşların memur norm kadro standardı toplamının %10’unu geçemeyeceği kuralı, %20’ye yükseltildi.

**Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**İlçe ve Belde Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde değişiklikler yapıldı.

**Büyükşehir Belediyelerindeki daire başkanlıklarının kadro unvanlarında değişiklikler yapıldı.

**Su ve Kanalizasyon İdareleri İle Diğer Bağlı Kuruluşlardaki daire başkanlıklarının kadro unvanlarında değişiklikler yapıldı.

**B, C, D ve F1 Gruplarında yer alan mahalli idarelerdeki müdür kadro unvanlarında değişiklikler yapıldı.

**İdari Personel Kadro Unvanlarında değişiklikler yapıldı.

**Teknik Personel Kadro Unvanlarında değişiklikler yapıldı.

**Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde değişiklikler yapıldı.

**Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde değişiklikler yapıldı.

Değişikliklerin ayrıntıları için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.