logo yeni

ASKERLİK SÜRESİNİ BORÇLANMA UYGULAMASININ KALDIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

asker3Zorunlu askerlik hizmeti süresinin emekliliğe esas hizmetlerden sayılabilmesi için “askerlik borçlanması” olarak bilinen uygulamada ödenmesi gereken primlerin Devlet tarafından karşılanması için Kanun Teklifi verildi.

Milletvekili Veli AĞBABA tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” ile, askerlikte geçen sürelere ilişkin primlerin Devlet tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Fransız Devrimi’nden bu yana devlet ve yurttaş arasında kurulan ilişkiye, bir diğer deyişle modem yurttaşlık anlayışına göre vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden faydalanabilmeleri, devlete karşı bazı ödev ve sorumlulukların yerine getirilmesi şartına bağlanmıştır. Zorunlu askerlik hizmeti de çoğunlukla bu ödev ve sorumluluklar kapsamında değerlendirilmektedir.

Ülkemizde de Anayasa ve kanunlar ile belirlenen çerçeve içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan erkeklerin belirli süreler içerisinde askerlik hizmetini ifa etmesi zorunludur.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 1.Maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur”. Bu yasal zorunluluk sebebiyle, 20 yaşına girmiş ve Türkiye vatandaşı olan her erkek yaşamlarının belirli sürelerini askerlik hizmetini ifa ederek geçirmektedir.

Askerlik hizmetinin ifa edildiği zaman zarfında geçirilen süreler daha sonra “askerlik borçlanması” adı altında belli oranlarda prim ödemesi yapılarak sigortalılık süresine eklenebilmektedir. Hâlbuki bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gereken zorunlu askerlik hizmeti süresince geçen süreler vatandaşların devlete karşı sorumluluklarının yerine getirilmesi bağlamında değerlendirilmelidir. Bu noktada Kanun’da yapılacak değişiklik ile askerlik borçlanması olarak bilinen uygulamada primlerin devlet tarafından ödenmesi sağlanacaktır.

Söz konusu Kanun Teklifi

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN 41. MADDESİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. Maddesi’nin 5. Fıkrasından sonra gelmek üzere ek bir fıkra eklenmiştir.

Sigortalı sayılanların er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerine ilişkin hesaplanan borçlanma tutarlarının tamamı devlet tarafından ödenir.

MADDE 2- Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer

MADDE 3- Bu kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.