logo yeni

MEMUR VE YAKINLARININ CENAZE GİDERLERİNİN NE KADARI KARŞILANIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur3Devlet memurları ile eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ölümü hallerinde, bazı durumlarda cenaze masraflarının tamamı ya da bir kısmı memurun kurumu tarafından karşılanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderlerinin kurumlarınca ödeneceğini, ayrıca yurt dışında görevli iken ölen memurlar ile yurt dışında sürekli görevlerde bulunan memurların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderlerin kurumlarınca karşılanacağını hükme bağlamıştır.

Kimlerin cenaze masrafı ödenir?

**Memurun cenaze giderlerinin tamamı,

**Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurun, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (ana, baba ve çocuklarının) cenaze giderlerinin bazıları

memurun kurumu tarafından karşılanır.

Cenaze masraflarının hangileri ödenir?

**Memurun cenazesinin başka bir yere nakil masrafları da dahil olmak üzere, cenaze için yapılacak tüm masraflar kurumları tarafından karşılanır.

**Sürekli veya geçici görevle veyahut yetiştirilmek, eğitilmek, bilgisini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışında bulunan memurun ölümü halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler de dahil olmak üzere yapılacak cenaze giderleri karşılanır. Ancak, belirtilen haller dışındaki bir sebeple yurt dışında bulunmakta iken ölen memurların cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılacak masraflar memurun kurumu tarafından karşılanmaz.

**Ödenecek cenaze masrafı, ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan masraflardır. Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları cenaze gideri sayılmamaktadır.

**Ölen memurun başka bir yerde defnedilmesinin ailesi tarafından istenmesi halinde, defin yerindeki cenaze masrafı ile defin zamanına kadar ölünün korunmasına ilişkin işlemler(tahnit) için yapılacak giderler ve zorunlu nakil ücretleri, belediyeler tarafından onaylanacak faturaya istinaden ödenir.

**Cenazesi yurt dışından getirilecek olan memur için yapılacak zorunlu giderler, ölünün korunmasına ilişkin işlemler(tahnit) ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar. Yurt dışında yapılan cenaze giderinin ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanmış olması gerekir.

**Memurun eşi veya bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde cenaze giderinin kurumları tarafından karşılanması, ancak memurun yurt dışında sürekli görevle bulunuyor olması ve ölen kişinin de yurt dışında bulunması halinde gündeme gelmekte olup, cenazenin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan masraflar dışındaki cenaze masrafları da kurumlar tarafından ödenmemektedir.

Cenaze için yapılmış giderler kime ödenir?

-Tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunda ölenlerin bu kurumlar tarafından defnedilmiş olması durumunda, cenaze giderleri ibraz edecek faturaya dayanılarak bu kurumlara ödenir.

-Defin işleminin ölenin ailesi veya yakınları tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda, cenaze giderleri gösterecekleri belgelere dayanılarak kendilerine ödenir.

-Memurun kurumu tarafından defin işleminin yapılmış olması durumunda, kimseye cenaze masrafı ödemesi yapılmaz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.