logo yeni

657 SAYILI KANUNDAKİ BİR SÖZCÜK İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa-mahkemesiAnayasa Mahkemesi, 27 Mart 2014 Perşembe günü yaptığı toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) fıkrasının (3) numaralı bendindeki bir sözcüğün iptaline Karar verdi.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin, açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasının (3) numaralı bendinin iptali istemini içeren bu başvuru, Anayasa Mahkemesinin 27 Mart tarihli toplantısında görüşüldü.

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen (3) numaralı bende ilişkin esas incelemeni, bendde yer alan “…serbest…” sözcüğü ile sınırlı olarak yaptı ve bu sözcüğün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İptaline Karar verdi.

657 sayılı Kanunun iptali istenen 36 ncı maddesinin (C) fıkrasının (3) numaralı bendi; “Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” şeklindeydi.

Bu hüküm, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin varsa serbest avukatlıkta geçirmiş oldukları sürelerin bir bölümünün memuriyette geçmiş sayılmasını ve memurlara bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmesini öngörüyordu. Memuriyet dışında Avukat olarak çalışan ancak bu çalışmalarını serbest olarak değil de başka bir kişi ya da kuruluşa bağlı olarak yürütenlerin bu hizmetleri ise memuriyette değerlendirilmiyordu.

Anayasa Mahkemesinin iptal Kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Devlet memuriyeti dışında Avukat olarak geçirilen sürelerden, bir kişi ya da kuruluşa bağlı olarak sigorta primi ödenmek suretiyle geçirilen ve serbest avukatlık kapsamında sayılmayan sürelerin 3/4’ü de memuriyette değerlendirilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.