logo yeni

SGK’YA ÖDENMEMİŞ OLAN SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİNİ KİM ÖDER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet2Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin aylıklarından yapılan sosyal güvenlik kesintilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmadığı hallerde, ilgililer hakkında geçerli olacak sosyal güvenlik uygulamaları da etkilenecektir.

Aylık ücretlerinden gerekli kesintiler yapıldığı halde, bu kesintilerin tamamının ya da bir kısmının Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmamış olduğunun anlaşılması halinde, söz konusu eksik ödenen kesintilerden dolayı kamu çalışanlarının oluşacak mağduriyetlerinin giderilmesi için, eksik yapılan ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması gerekecektir.

Benzer bir durumun yaşanması üzerine açılmış olan davada, Danıştay; Emekli Sandığının gelirlerini ilgili kurumlardan tahsil etmesi zorunlu olup, Sandığa tabi olarak görev yapan personelin ödenmeyen kesenek ve kurum karşılıklarının kişinin çalıştığı kurum tüzel kişiliğinden tahsil edilmesinin gerekeceğine hükmetmiştir.

Söz konusu Dava, Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde maaşından kesilen emekli keseneklerinin Emekli Sandığına ödenmemiş olduğu gerekçesiyle emekli ikramiyesi ve emekli aylığından kesinti yapılması üzerine açılmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde emekli aylığına esas emekli keseneklerinin kesildiği halde, Emekli Sandığına gönderilmediği ve bunun sonucu olarak davacının emekli olurken hak ettiği emekli ikramiyesi ve maaşından kesinti yapıldığını, anılan dönemde söz konusu kesenekleri Emekli Sandığına göndermesi gereken kişinin davacının kendisi olması ve kendisinin bu kesenekleri göndermemesindeki kusuru yüzünden emekli olurken hak ettiği emekli ikramiyesi ve maaşlarından kesilen miktarın davalı idarece tazminine hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davayı Temyiz aşamasında görüşen Danıştay 11. Dairesinin verdiği Kararda; 

-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda, emekli keseneklerinin aylık, ücret veya ödeneklerin hak sahiplerine ödenmesi sırasında kurumlar tarafından kesileceğinin; kurumlar tarafından yapılacak kesintilerin 7 gün içinde Emekli Sandığı hesabına yatırılmasının zorunlu olduğunun; Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen ve süresi içinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların ve tediye merkezlerinin tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurları ile sorumlu muhasiplerinden bu paraların %10 fazlasıyla birlikte tahsil olunacağının hüküm altına alındığı,

-Bu mevzuat hükümlerine göre, Sandık gelirlerini tahakkuk ettirmeyen ve süresi içerisinde kesmeyen veya göndermeyen kurumların tahakkuk ve ödemeyle ilgili memurlarıyla sorumlu muhasiplerinden bu paraların %10 fazlasıyla birlikte ve Sandığın talebi üzerine tahsil olunacağı,

-Sandığın, gelirlerini ilgili kurumlardan tahsil etmesi zorunluluğu karşısında, Belediye Başkanı olarak görev yapan davacının ödenmeyen kesenek ve kurum karşılıklarının da davacının çalıştığı kurum olan Belediye tüzel kişiliğinden tahsilinin gerekeceği

ifade edilerek, Davacının emekli ikramiyesi ve maaşından kesilen miktarın davalı idareden tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi Kararında hukuka uygunluk bulunmadığına ve bozulmasına hükmedilmiştir.

Karar için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.