logo yeni

YAPILAN İTİRAZ KARARA BAĞLANMADAN DİSİPLİN CEZASINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet4Hakkında disiplin cezası verilen kamu personelinin, bu cezaya karşı yaptığı itirazın ilgili disiplin kurulu tarafından karara bağlanmasını beklemeden, disiplin cezasına karşı açılan davalara Danıştay tarafından olumlu bakılmıyor.

Hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen öğretim üyesi, bu cezaya karşı Yükseköğretim Kuruluna itirazda bulunmuş, ancak itirazına ilişkin bir karar verilmeden, söz konusu disiplin cezasının iptali istemi ile İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi; mevzuatta belirtilen usul ve şekil kuralları uygulanmaksızın verilen dava konusu disiplin cezasında şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu disiplin cezasının iptaline karar vermiş ancak, değerlendirmesini yaparken itiraz sonuçlanmadan davanın açılmış olması hususunu göz önünde bulundurmamıştır.

İdarenin temyiz talebini değerlendiren Danıştay 8. Dairesi;

-Davacının, verilen disiplin cezasına karşı 7 gün içerisinde itiraz ettiğini ve itiraz sonucunu beklemeden dava açtığını,

-Dava açıldıktan sonra, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından itirazın Karara bağlandığı ve dava konusu disiplin cezasının yetkisiz merci tarafından verildiği tespit edilerek, cezanın kaldırıldığını,

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde,  verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda, sürenin kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği; itiraz mercilerinin ise itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları hususlarının düzenlendiğini,

-Bu Yönetmelik hükümlerine göre, 7 günlük süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, itiraz edilen disiplin cezalarının ise ancak itiraz mercilerinin bu konuda verecekleri karar veya süresi içerisinde itiraz hakkında karar vermemeleri üzerine kesinleşeceği ve ancak cezanın kesinleşmesi halinde dava konusu yapılabileceği,

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın dava konusu disiplin cezasına yapılan itiraz hakkında henüz bir karar vermediği aşamada kesinleşmemiş olan disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekirken, İdare Mahkemesi tarafından işin esasına girilerek karar verilmiş olduğunu

belirterek, disiplin cezasının iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının yeni yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına Karar vermiştir.

Karar için tıklayınız…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.