logo yeni

MEMUR NE YAPARSA UYARMA CEZASI ALIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

itiraz2Disiplin hükümlerine aykırı davranan Devlet memurlarına, işlenen fiil veya halin niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş disiplin cezalarından birisi verilir.

Disiplin cezaları arasında en hafif olan ceza “uyarma” cezasıdır. Bu cezanın verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında, bazen “bir derece hafif ceza” uygulaması nedeniyle ceza uygulanmamaktadır. Öte yandan, daha ağır ceza olan “kınama” cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında “bir derece hafif ceza” uygulamasına gidildiğinde, ilgili memur hakkında “uyarma” cezası uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceğine hükmetmiştir. Buna göre, uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında bazen ceza uygulanmazken, kınama cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyen memurlar hakkında bazen uyarma cezası uygulanabilmektedir.

Bir derece hafif ceza uygulaması da dikkate alındığında, memurlar hakkında “uyarma cezası” uygulanmasını gerektirecek fiil veya halleri şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Memura uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller

*Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gösterir veya düzensiz davranırsa.

*Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelir, erken ayrılır ve görev mahallini terk ederse.

*Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmezse.

*Usulsüz müracaat veya şikayette bulunursa.

*Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunursa.

*Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gösterir veya ilgisiz kalırsa.

*Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranırsa.

*Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunursa.

Memura bir derece hafif ceza uygulanarak uyarma cezası verilebilecek fiil ve haller

*Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranırsa.

*Eşinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmezse.

*Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranırsa.

*Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunursa.

*Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

*Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybederse.

*İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunursa.

*İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşırsa.

*Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunursa ve bu tür yazı yazarsa, işaret, resim ve benzeri şekiller çizer ve yaparsa.

*Verilen emirlere itiraz ederse.

*Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olursa.

*Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozarsa.

*Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verirse. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.