logo yeni

GÖREVDEN ALINDIKTAN SONRA HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMANIN MEMURA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

sorusturmaDevlet memurları hakkında kurumları tarafından yapılan görevden alma işlemlerinden sonra ilgili memurlar hakkında başlatılan ya da tamamlanan soruşturmalarda elde edilen bilgilerin, görevden alma işlemine dayanak olarak ileri sürüldüğü de görülebilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlem tesis edildikten sonra başlatılan veya sonuçlandırılan soruşturmalarda elde edilen bilgilerin, yapılmış olan işleme dayanak gösterildiği hallerin idari yargıya intikal ettiği durumlarda genellikle, sonradan elde edilen tespitlerin idare tarafından yapılmış olan işleme hukuki sebep oluşturamayacağı yönünde Kararlar verilmektedir.

Örnek bir olayda, davaya bakan İdare Mahkemesi ve temyiz yeri olarak bakan Danıştay 5 inci Dairesi tarafından verilen Kararları şu şekilde olmuştur:

Görevden alınarak başka bir göreve atanan bir Devlet memurunun açtığı davaya bakan İdare Mahkemesi; davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde somut bir tespit olmaksızın, salt takdir yetkisi kapsamında kurulan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir

Davalı idare; sonradan tamamlanan soruşturma neticesinde, davacı hakkında dava konusu işlem tarihini de kapsayacak şekilde tespitlerde bulunulduğunu ve bu hususların da dikkate alınması gerektiğini belirterek İdare Mahkemesi Kararının temyizen bozulmasını istemiştir.

Temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5 inci Dairesi;

-İdare Mahkemesi kararı verilinceye kadar geçen süreçte davalı idare tarafından işlemin nedeni olarak takdir yetkisinden söz edildiğini ve herhangi bir soruşturma rapordan bahsedilmediğini,

-İdare Mahkemesi kararının dosyadaki bilgi ve belgelere göre verildiğini,

-Önceki bir tarihte yapılmış görevden alma işlemine, sonraki bir tarihte düzenlenmiş raporda yer alan eylemlerin hukuki sebep olarak gösterilmeyeceğini,

-Soruşturmanın konusunu oluşturan eylemlerin bu davada dikkate alınamayacağını

belirterek, temyiz başvurusunun reddine Karar vermiştir.

Öte yandan, aynı Kararda; dava konusu işlemden sonra tamamlanan bir soruşturma raporundaki tespitlere dayalı olarak, ilgili memur hakkında idare tarafından yeni bir işlem kurulmasının mümkün olduğu da ifade edilmiştir.

Söz konusu Karar…

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.